EU avtal
Nya EU-avtalet kan leda till sänkta elpriser. - Foto: Michael Sohn AP/ Janerik Henriksson/TT

EU-avtalet ska sänka elpriserna: "Fantastisk nyhet"

Europeiska unionen har nått en överenskommelse om att reformera elmarknaden och elpriset kan komma att sänkas, rapporterar TT.


EU överenskommelsen kan sänka priser

Europeiska unionen har nått en överenskommelse om att reformera elmarknaden för att skydda medborgarna från höga elpriser och minska beroendet av rysk gas, samtidigt som man ökar andelen förnybar energi, rapporterar TT. 

Teresa Ribera, Spaniens energiminister och representant för det nuvarande ordförandelandet i EU, uttryckte glädje över nyheten:

– Avtalet är en fantastisk nyhet som kommer att hjälpa oss att ytterligare minska EU:s beroende av rysk gas och stärka fossilfri energi för att sänka utsläppen av växthusgaser, säger hon till TT

För att ändringarna ska träda i kraft måste de formellt antas av både EU:s råd och parlament.

Så ska EU sänka elpriset – länderna överens

EU:s beslut 

Enligt Regeringskansliet innebär överenskommelsen att elpriserna ska göras mindre beroende av instabila priser på fossila bränslen, och konsumenter ska skyddas från pristoppar, speciellt genom att förbättra funktionen hos den långsiktiga elmarknaden. 

Förslaget är en del av en större reform som också inkluderar en förordning (REMIT) som fokuserar på att förbättra skyddet mot marknadsmanipulation genom bättre övervakning och transparens.

EU överens om historiskt AI-avtal

REMIT-förordningen för ökad transparens

REMIT, som står för Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency, trädde i kraft 2011. Detta är ett ramverk för övervakning av energimarknaderna i Europa och syftar till att stärka integriteten och transparensen på marknaderna för el och naturgas, skriver Energimarknadsinspektionen.

Förordningen förbjuder insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan och kräver att de som utför transaktioner yrkesmässigt övervakar handeln och rapporterar misstänkta överträdelser.

Informationen och texten i artikeln är framtagen med hjälp av AI-verktyg. Den är därefter bearbetad och faktagranskad av Nyheter24.

/
El
/
/
EU