I Sverige styr riktåldern när man kan ta ut sin allmänna pension.
I Sverige styr riktåldern när man kan ta ut sin allmänna pension. - Foto: Stella Pictures och Martina Holmberg/TT

Då kan du ta ut allmän pension – det gäller för din årskull

Ser du fram emot livet som pensionär? Beroende på när du är född dröjer det olika länge innan du kan ta ut sin allmänna pension.


I Sverige finns en så kallad riktålder som styr vid vilken ålder du får tillgång till de olika delarna som ingår i den allmänna pensionen. 

Denna riktålder är anpassad utifrån den stigande medellivslängden i Sverige och ska motverka att pensionerna blir lägre i takt med att svenskarna i genomsnitt blir äldre. 

MISSA INTE: Höjd premiepension – så fördelas pengarna

Hur fastställs riktåldern för allmänna pensionen?

Riktåldern fastställs varje år, men den används inte förrän sex år senare. Till exempel har riksdagen bestämt att riktåldern, mellan 2020 och 2023, är 67 år. Men detta tillämpas inte förrän mellan 2026 och 2029.

"Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension blir tre år före riktåldern, det vill säga tidigast från 64 års ålder när riktåldern är 67 år. Det innebär att du som är född 1963 eller senare kommer kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast", skriver Pensionsmyndigheten. 

LÄS MER: Så kan pensionen höjas med 1 300 kronor i månaden

Foto: Janerik Henriksson/TT

MISSA INTE: Viktiga orsaken: Därför måste pensionärer sova åtta timmar

Prognos för riktåldern – då kan du ta ut allmän pension

Yngre generationer kan inte veta vilken riktålder som kommer att gälla förrän riksdagen faktiskt fattat beslut om vad som gäller för just årskullen du ingår i. 

Varje år gör man dock en prognos för hur riktåldern tros utvecklas framöver. Så här ser det ut för olika årskullar enligt den senaste prognosen: 

 • Född 1960: Din riktålder är 67 år. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 år.
 • Född 1961: Din riktålder är 67 år. Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år (2024).
 • Född 1962: Din riktålder är 67 år. Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år (2025).
 • Född 1963: Din riktålder är enligt prognosen 67 år och för år 2027 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2027).
 • Född 1964: Din riktålder är 67 år, enligt prognosen. För 2028 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2028).
 • Född 1965: Din riktålder är 67 år, enligt prognosen. För år 2029 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2029).
 • Född 1966: Din riktålder är 67 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år (2030).
 • Född 1967 till 1969: Din riktålder är 68 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år.
 • Född 1970 till 1980: Din riktålder är 68 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år.
 • Född 1981 till 1983: Din riktålder är 69 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år.
 • Född 1984 till 1996: Din riktålder är 69 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år.
 • Född 1997 till 1999: Din riktålder är 70 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år.
 • Född 2000 till 2014: Din riktålder är 70 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 67 år.

Källa: Pensionsmyndigheten

LÄS MER: Pensionär? Här är bidraget som kan ge 7 290 extra i månaden

/