Så skiljer sig kvinnors och mäns drömmar åt

- 03/02/2014, 20:05
Vad drömmer du om när du sover?

Vad drömmer du om när du sover?

TT NYHETSBYRÅN

Män jagas av insekter – kvinnor har skräckfyllda mardrömmar om förlorad vänskap. Det menar en ny kanadensisk undersökning som tittat på människors mardrömmar.

KANADA. I den mest omfattande undersökningen hittills har forskare vid universitet i Montreal tittat på människors mardrömmar och hur de ser ut.

En av slutsatserna är att kvinnors och mäns drömmar tycks uttrycka sig något olika. Kvinnors mardrömmar tycks mer ofta handla om skräckfyllda sociala konflikter eller ämnen relaterade till förhållanden – som hjärtesorg eller förlorad vänskap.

Jagas av insekter

Män tenderar att drömma mer om katastrofer som översvämningar och jordbävningar eller att bli jagade av svärmar med insekter.

Undersökningen omfattade 572 personer och gav en insamlad data på nära 10 000 drömmar, skriver The Province

Genomgående mardrömsteman var rädsla för att bli avrättad, att misslyckas, att bli jagad samt en närvaro av "onda krafter".