Måndag 20 Sep
Stockholm

Relationen till dina föräldrar påverkar ditt framtida kärleksliv

Relationen till föräldrarna påverkar ditt kärleksliv.
Relationen till föräldrarna påverkar ditt kärleksliv. Foto: Ap

En ny studie pekar på att det finns starka kopplingar mellan hur din relation till dina föräldrar var under tonårstiden och mellan hur ditt kärleksliv ser ut i vuxen ålder.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Lyckligare förhållande

Barn och familj har länge hävdats vara meningen med livet och det som gör livet fullkomligt komplett.

Men nu visar en ny studie att barnlösa par har ett lyckligare förhållande än de som har barn.

USA. I studien deltog 2 970 människor som under tre olika perioder i deras liv fick svara på frågor rörande deras förhållanden.

Professorn Matt Johnson och hans team vid University of Alberta upptäckte en direkt koppling mellan deltagarnas relationer med deras föräldrar och kvalitén på deras nuvarande relation med partnern, skriver Huffington Post.

Bättre relation till partnern

De kom fram till att de personer som hade en bra och stark relation till sina föräldrar under tonåren också hade bra och starka relationer till sina partners när de blev äldre.

De tonåringar som däremot hade en mer ostabil relation till föräldrarna hade också mer kärleksproblem som äldre.

– Människor tenderar att kategorisera sina relationer men ser inte kopplingarna mellan familjerelationerna och sina kärleksförhållanden. Genom att ha förståelse så kan du också lättare känna igen ett beteende – oavsett om det är positivt eller negativt – i ditt förhållande med din partner.

Undvika misstagen

Forskarna kom också fram till att tonåringar med bra relationer oftast har bättre självkänsla.

Dock är det inte helt kört för dig som hade en bråkig och sämre relation till dina föräldrar.

För att undvika att göra samma misstag i ens nuvarande samt framtida förhållande så betonar forskarna att det är viktigt att kunna identifiera ett dåligt mönster och inte upprepa det, skriver Huffington Post.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela