Forskning: Din hjärna gör dig till rasist – undermedvetet

- 17/06/2015, 21:12 -

WIKIMEDIA COMMONS

Dumma hjärna.

Din hjärna gör dig omedvetet rasistisk, menar ny forskning. Studien visar att en persons utseende påverkar hur bra du förstår andra, oavsett hur den pratar.

Deltagarna i studien var amerikaner med olika bakgrund och etnicitet, och fick skriva ned inspelade meningar som spelades upp över brus. Samtidigt som de hörde inspelningen fick de se en bild med tre kors eller ett svartvitt foto av den som talade.

Kandensisk dialekt

Alla inspelade var födda och uppvuxna i Richmond, Kanada med typisk kanadensisk dialekt. Hälften av talarna var vita och hälften identifierade sig som kineser. Deltagarna fick sedan uppskatta hur stark dialekt de ansåg att talarna hade och fick svara på uttalat fördomsfulla frågor som exempelvis om asiater är bättre på matte. De fick också svara på hur de trodde deras umgänge ser ut, om de träffar asiatiska eller vita kanadensare.

Fördomar bestämmer

När lingvisterna undersökte materialet kom de fram till att deltagarna hade lättare att förstå talaren när de visste att den var vit kanadensare, till skillnad från när talaren var så kallad asiatisk kanadensare.

"Våra förväntningar och stereotyper om hur folk låter är vad vi använder, behöver och litar på när det handlar om att förstå talat språk", säger Molly Babel, författare till studien, enligt The Independent.

Omedveten förväntning

Babel säger också att "ras, etnicitet och språk är en knepig blandning" och att lyssnare verkar ha en inneboende förväntning eller fördom att personer som inte är vita inte heller har engelska som modersmål och därför är svårare att förstå.

En tidigare studie från Manchesters universitet kom fram till att personer förändrar sin dialekt beroende på olika sociala situationen för att accepteras.

Frågan är vad detta får för konsekvenser exempelvis vid jobbsökande och i andra viktiga situationer. Det enda som saknas är forskning på hur en ska få sin hjärna att sluta dra rasistiska slutsatser.

BILDKÄLLA