Därför är forskare oroade över den mystiska kalla fläcken mitt i Atlanten

- 26/09/2015, 11:09 -
Klimatförändringarna påverkar världshaven.
1 av 3

Klimatförändringarna påverkar världshaven.

Ap/TT Bild

Runt Island och Grönland smälter isen.
2 av 3

Runt Island och Grönland smälter isen.

Ap/TT Bild

Det kan påverka vår kära golfström.
3 av 3

Det kan påverka vår kära golfström.

Ap/ TT BIld

Om forskarna har rätt kan följderna bli katastrofala, även i Sverige.

Statistik visar att det här årets sex första månader var de varmaste som någonsin uppmätts, skriver Washington Post.

Men det finns ett område på jorden som går emot den varma trenden. I norra Atlanten under Island och Grönland har i stället nytt ett nytt köldrekord uppmätts.

Exakt vad som har orsakat denna kalla fläck är är forskarna inte överens om – men man tror att det kan vara ett tecken på något riktigt dåligt.

I en studie skriver forskare att det kan tyda på att den kraftiga cirkulationen i Atlanten håller på att avta. Om detta stämmer innebär det stora problem, inte minst för oss i Sverige. Golfströmmen, som gör att vårt klimat är förhållandevis milt, är nämligen en del av denna cirkulation.

– Faktumet att en rekordvarm jord sammanfaller med en rekordkall nordlig atlant är slående. Det finns starka bevis, inte bara från vår studie, för att det här är en konsekvens av den långt gångna avmattningen av Golfströmssystemet, alltså den termohalina cirkulationen i Atlanten, till följd av global uppvärmning, säger Stefan Rahmstorf som är klimatforskare på Institutet för forskning om klimatpåverkan i Potsdam till Washington Post.

Han säger att det är smält is från Grönland som spär ut vattnet och gör att Atlantens cirkulation avtar.

Bildkälla

I Nordeuropa har vi mycket att tacka golfströmmen för – i Norge är det i genomsnitt 30 grader varmare än vad det är på samma breddgrad i Kanadas inland, där det inte finns någon ström som värmer upp.

Är du orolig över klimatförändringarna?