Måndag 27 Sep
Stockholm

Forskning visar: Mindre än hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv

Det verkar vara ont om bra sexpartners i Sverige för tillfället, i alla fall om man ska tro en ny mätning från RFSU.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det är i RFSU:s nya mätning Kådiskollen som svenskarnas sexvanor kartlagts. Det visar sig att sex helt klart är viktigt för den svenska befolkningen. En liten minoritet av kvinnorna, 49 procent, och en liten majoritet av männen, 62 procent, svarar att de tycker sex är viktigt för dem.

En knapp minoritet av svenskarna säger att de är nöjda med med sitt sexliv i Sverige, men kvinnor är mer nöjda än män. 48 procent av kvinnorna säger sig vara nöjda medan bara 40 procent av männen uppger samma sak.

Anledningarna till varför någon part i förhållandet är missnöjd skiljer sig dock åt mellan könen. Den vanligaste anledningen för båda könen är att man har för lite sex. Där är det 62 procent och 80 procent av männen som instämmer.

På andra plats för kvinnor hamnar utebliven orgasm under sexet, och det är många som lider av detta. 20 procent, eller var femte kvinna, säger sig ha svårigheter med att få orgasm. Motsvarande siffra för män var 5 procent.

– Det faktum att så många som var femte kvinna säger att sexlivet inte håller måttet på grund av att de kommer för sällan påverkar också hur man upplever den egna sexlusten. Om sexet är skönt så ökar också lusten för att ha samlag, säger Suzann Larsdotter, sexualupplysare på RFSU.

Vilket också syns tydligt i statistiken över att det är 28 procent av kvinnorna som säger att de saknar lust till skillnad från 9 procent av männen.

Det verkar också som att nöjdheten med sex påverkas av var man befinner sig i livet. Nöjdast var personer i 21–35 och 50-65. De klassiska småbarnsåren verkar alltså innebära döden för sexlivet, tyvärr.

Men om du nu har ett idylliskt, och sexlöst, familjeliv kan du nog skatta dig lyckligare än Sveriges singlar. De personer som befann sig i ett förhållande var generellt nöjdare med sexet än de som inte hade någon stadig partner. 23 procent av singlarna var nöjda, medan 53 procent av de som var i en relation var nöjda.

Singlarnas största problem var dock inte kvaliteten på sexet utan snarare att de inte fick ha sex tillräckligt ofta. Det stora problemet personer som hade en stadig partner hade var istället att de inte upplevde någon spänning.

– Många upplever att stress och tidsbrist är en bidragande orsak till missnöje med sexlivet. Oavsett om man lever i en relation eller är singel så är det viktigt att ta till vara på de tillfällen då vi faktiskt har sex och försöka vara närvarande i stunden och fokusera på njutningen, säger Suzann Larsdotter.

Nyheter24 har tidigare skrivit om fem anledningar till varför du ska ha morgonsex.

Är du nöjd med ditt sexliv?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela