Tisdag 28 Sep
Stockholm

Nu införs nya lagar – dessa ska du hålla koll på

Här är några av de nya lagarna som införs idag!
Här är några av de nya lagarna som införs idag!. Foto: Unsplash

Bättre resurser för att motverka våld i nära relationer, den nya svenska standardbensinen E10 och arbete mot penningtvätt är några ämnen som innefattas i de nya lagarna som införs från och med den 1 augusti.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den 1 augusti 2021 presenterades en rad nya lagar. Nyheter24 samlar alla i en lista här:

Förebyggande av våld i nära relationer

Våld i nära relationer har varit ett omdiskuterat ämne på sista tiden, dels i och med de fem kvinnor som mördades på bara tre veckor, men också efter mordet på 17-åriga Wilma Andersson.

Nu har regeringen infört en ny lag som gör det möjligt för socialnämnden att arbeta för att personen som utsatt eller skadat en närstående ska ändra sitt beteende.

Även barns behov av information och stöd, ifall att barnets förälder eller liknande har blivit utsatt eller själv utsätter barnet, ska beaktas i en ny sektion i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Både sjukvården och socialtjänsten kommer också få möjligheter att under vissa företeelser dela med sig av information till polisen som kan förhindra ett vålds-frids-eller sexualbrott av allvarlig grad.

Tullkontroller av kontanta medel

Denna lag, som infördes den 1 augusti, ger Tullverket rättigheter att under vissa villkor bevara kontanta medel i upp till 30 dagar, något som i specifika fall kan förlängas till totalt 90 dagar.

Anledningen till den nya lagen är för att motverka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Samtidigt införs också en ny lag som gör det möjligt för tulltjänstemän att ingripa vid brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda. De får rättigheter att hålla inledande förhör och enligt lagen "i övrigt vidta primära utredningsåtgärder."

Däremot måste tjänstemännen ha fått godkänt av Polismyndigheten, med undantag av brådskande ärenden där den brottsmisstänkte är i risk att ta sig därifrån innan polisen hinner komma till platsen.

Tulltjänstemännens möjlighet att kroppsvisitera och använda handfängsel utökas också. 

Beslut om stöd vid korttidsarbete blir offentliga

Från och med söndagen får både journalister och allmänheten insyn i beslut om stöd vid korttidsarbete. På så sätt kan det kontrolleras vilka företag som beviljats stöd och med vilka belopp.

Anledningen till den nya lagen är för att ta hänsyn till intresset för hur regelverket omsätts i praktiken.

Miljöstyrande start- och landningsavgifter införs

I samband med januariavtalet, som skapade en hel del kriser i regeringen tidigare i somras, bestämdes en ny lag om miljöstyrande start- och landningsavgifter för flygplatserna.

Lagen grundar sig i miljöskäl och innebär att de flygplatsavgifter som utgör start- och landningsavgifter ska vara bekostad i linje med luftfartygs klimatpåverkan.

Fribeloppet för studiemedel slopas även under 2021

Liksom år 2020, där maxtaket för vad en studerande kan tjäna för att få tillgång till studiemedel från CSN slopades, kommer även fribeloppet för 2021 att strykas.

Anledningen är för att de studenter som arbetar inom samhällsbärande yrken ska kunna fortsätta med det, utan att studierna påverkas. Likaså var lagen en motiverande faktor till de varslade eller uppsagda personer att börja studera, skriver regeringen.

Sveriges nya standardbensin E10

I söndags byttes den 95-oktaniga bensinen ut mot den så kallade E10, med en fördubblad etanolhalt.

Lagen är ett steg till ett minskat koldioxidutsläpp och är en del av planen för att nå Sveriges bestämda klimatmål.

Idag kan 94 procent av alla bensindrivna personbilar köras med E10, något blev ett lagkrav för bilar som producerades efter 1 januari 2011.

Däremot avråds 10 000 bilar från att tanka med E10, detta för att gummislangar och packningar kan åldras snabbare och specifika lättmetaller kan förstöras.

Lag
Kommentera
Kopiera länk
Dela