Stockholm

Då kan betyg från årskurs fyra införas – enligt regeringen

Foto: Henrik Montgomery/Anders Wiklund/TT
Foto: Henrik Montgomery/Anders Wiklund/TT.

Betyg från årskurs fyra har diskuterats under flera år, men aldrig tagit sig hela vägen från förslag till lagändring. Nu kan det bli ändring på det – med start från nästa höst.


Betyg från årskurs fyra har varit en omdiskuterad fråga under flera års tid, men har hittills inte resulterat i en lagändring. 

Så sent som december 2019 presenterade regeringen en promemoria på ämnet, men på grund av coronapandemin sköts ärendet fram.

Idag kom Utbildningsdepartementet ut med en ny proposition med bestämmelser kring tidigare betyg i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

I dagsläget får grundskoleeleverna betyg från höstterminen i årskurs sex – men enligt Utbildningsdepartementets nya förslag ska införandet kunna ske redan i årskurs fyra (och från årskurs fem i specialskolan).

Beslutet tas av rektorn

Propositionen föreslår att nya bestämmelser i skollagen ska ge varje enskild rektor möjlighet att besluta kring när betyg ska införas. Även lärare ska få möjligheten att komma med synpunkter i frågan.

Nyheter24 har varit i kontakt med Anja Lindberg Sundberg, pressekreterare till utbildningsminister Anna Ekström. Hon menar att rektorn är den som har bäst insikt i huruvida tidigare betyg är lämpligt att införa:

"Genom att rektorn fattar beslutet skapas därmed förutsättningar för att betygs­­sättningen från och med årskurs 4 blir ett genomtänkt inslag i det pedagogiska arbetet vid skolenheten", skriver Lindberg Sundberg.

Läs mer: Det här får läraren göra – och absolut inte göra

Att införa tidigare betyg kan ha både positiva och negativa följder. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Finns både för- och nackdelar

Betyg i ung ålder kan resultera i mer stress och prestationsångest hos eleverna – och det är en av anledningarna till att förslaget fått motta kritik från både lärare och elever tidigare.

Men enligt Anja Lindberg Sundberg kan betyg från tidigare ålder även medföra vissa fördelar. 

"Det finns inte något entydigt vetenskapligt stöd om att tidigare betyg leder till ökad kunskapsutveckling, men betyg kan utgöra information till bl.a. föräldrar om hur elevens kunskaper förhåller sig till kunskapskraven", skriver hon till Nyheter24.

Då kan förslaget träda i kraft

Det nya förslaget kommer träda i kraft den 1 april 2021, förutsatt att riksdagen röstar i enlighet med regeringens förslag.

Skolor som vill kommer, om så blir fallet, kunna införa tidigare betyg från och med höstterminen nästa år. 

Läs mer: Nu utökas skolplikten till tio år

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.