Stockholm

Experten: Så kan du träna upp din förmåga att hantera en kris

Hur skulle du agera vid en krissituation?
Hur skulle du agera vid en krissituation?. Foto: Jessica Gow/TT och Adam Ihse/TT

Många går ett helt liv utan att uppleva en kris – oavsett om det är en nationell krissituation i form av ett krig eller en personlig krissituation såsom en sjukdom. Men för den som vill vara lite extra redo, om olyckan skulle vara framme, finns flera knep att ta till.


Läs mer

En kris kan komma i olika former och vara av olika digniteter, men gemensamt är att de oftast kommer plötsligt. Det är därför svårt att vara helt förberedd på en krissituation. 

Det finns dock vissa knep som man kan ta till för att bli bättre på att hantera en krissituation, enligt Sofia Nilsson, universitetslektor i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan.

– Att bli stressad eller känna stark rädsla är förvisso naturliga reaktioner som inte går att få bort genom utbildning och träning, säger hon till Nyheter24 och fortsätter:

– Däremot kan man genom utbildning och träning bli bättre på att hantera egna reaktioner. 

Lär känna dina egna tecken på stress

Mer specifikt är det mentala förberedelser och efterbearbetning av egna upplevelser som kan göra en krissituation enklare att hantera.

– Har man övat eller tänkt igenom olika handlingsalternativ kan man också skapa sig hållpunkter för hur man kan agera när det väl gäller, säger Sofia Nilsson och fortsätter:

– En viktig del av vår förmåga att hantera stress är också att lära känna sina egna personliga stressymptom och att förstå i vilken typ av situationer man själv tenderar att blir stressad. Att ha koll på egna reaktionsmönster innebär att man har möjlighet att vara uppmärksam på tidiga signaler på just stressreaktioner. 

På så vis kan man också motverka stressen innan den väl slår till.

Reflektera över dina värderingar

Forskning visar också att det kan vara fördelaktigt att reflektera kring sina egna värderingar, uppger Sofia Nilsson. 

– Detta kan i synnerhet vara viktigt för att hantera så kallad moraliskt påfrestande händelser eller moralisk stress. Det vill säga påfrestande situationer där vi tvingas att agera emot, alternativt förhindras att agera på ett sätt som är förenligt med, egna djupt hållna värderingar, säger hon.

– Den här stressen kan liknas vid så kallad existentiell ångest.

Har man redan reflekterat över sina värderingar och tänkt igenom olika sätt att agera i svåra lägen kan det, med andra ord, förenkla en stressfylld situation senare.

Bearbeta tidigare erfarenheter

Om man redan har erfarenheter av kriser eller andra stressfyllda situationer finns det en poäng i att bearbeta dessa. 

– Det handlar om ett tidigt omhändertagande för att till exempel tydliggöra vad som faktiskt hänt i en svår situation, och även att få möjlighet att bearbeta känslomässiga intryck och att kunna ”släppa” en händelse.

Därigenom kan man dra lärdom av upplevelsen och på så sätt lättare hantera framtida kriser.

Senaste nytt

Fortsatt sökande efter skalvoffer

Minst 36 dödade i skred i Peru

Publicerades: 1 timme sedan

Skott mot bostad i Strängnäs kommun

Publicerades: 2 timmar sedan

Danmarks försvarsminister tar paus

Publicerades: 3 timmar sedan

Google svarar med egen textrobot

Publicerades: 3 timmar sedan

Danmarks försvarsminister tar paus

Publicerades: igår 22:32

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.