Stockholm

Många läkare utsätts för hot och våld

Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.
Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet. Foto: TT

Fler än var tionde läkare har utsatts för hot eller våld under det senaste året, enligt en ny rapport."Ingen ska behöva gå till jobbet och vara rädd", säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.


Fakta: Hot och våld mot läkare

Läkarförbundets enkät visar bland annat att:

12 procent av läkarna har utsatts för hot eller våld under det senaste året.

Bland läkarna som har en utbildningstjänst för att få sin läkarlegitimation, så kallad allmäntjänstgöring, är andelen 18 procent.

Inom psykiatrin har 35 procent blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna.

Inom akutsjukvården är andelen 31 procent.

Enkäten skickades våren 2022 till samtliga yrkesverksamma medlemmar inom hälso- och sjukvården, det vill säga 37 521 personer. 15 901 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Svarsfrekvensen var ungefärligt densamma i alla lokalföreningar och regioner.

Källa: Sveriges läkarförbund

Bland läkare som har en utbildningstjänst för att få sin läkarlegitimation är andelen som utsatts för hot eller våld i arbetet ännu högre – där är det nästan var femte.

Att just unga läkare är mer utsatta kan bland annat kan bero på att de ännu inte har fått verktyg för att hantera hotfulla situationer, enligt rapporten som Läkarförbundet tagit fram.

Värst inom psykiatrin

Värst är det bland de läkare som arbetar inom psykiatrin eller akutsjukvården. Där har fler än var tredje utsatts.

Siffrorna i rapporten är baserade på en enkät som skickats ut till Läkarförbundets medlemmar som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

"Arbetsgivarna måste ta ett mycket större ansvar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö – det är deras skyldighet. Jag blir också illa berörd över att så många läkare tidigt i karriären har blivit utsatta för hot eller våld. Så ska det inte vara när man just kommit ut i arbetslivet", säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i ett pressmeddelande.

Högst andel i Jönköping

Minst vanligt med hot och våld mot läkare är det inom obstetrik och gynekologi. Där är det 8 procent som uppger sig ha varit utsatta.

Siffrorna skiljer sig dessutom åt mellan olika regioner. Högst andel utsatta läkare finns i Jönköping, enligt rapporten, med 15 procent. Minst andel är det i Västerbotten, med 9 procent. Enligt Läkarförbundet kan det bero på att det finns lokala skillnader i hur man jobbar med hot och våld.

TT
/
Hot

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.