Vilken ny lag kommer påverka dig mest?
Vilken ny lag kommer påverka dig mest? - Foto: Unsplash

Nya lagarna som börjar gälla i januari 2023 – som du bör ha koll på

Med det nya året kommer också nya lagar att hålla reda på. Nyheter24 listar vilka de är och vad de innebär.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev

Varje år införs det en rad nya lagar i Sverige.

Här är de nya lagarna 2023

Vissa påverkar dig mer än andra, men det kan alltid vara bra att hålla lite koll på vad som börjar gälla – eller vad som blir förbjudet.

Reseavdraget höjs

Från och med den 1 januari 2023 höjs schablonbeloppen som får dras av för arbetsresor med privatbil eller förmånsbil, för att det bättre ska motsvara de faktiska kostnaderna.

Priset för arbetsresor med din egen bil höjs med två kronor och 50 öre per kilometer, medan avdraget för drivmedel vid resor med förmånsbil höjs med en krona och 20 öre per kilometer. Detta gäller däremot inte för förmånsbilar med el.

Du har väl inte missat den nya kattlagen som börjar gälla efter årsskiftet?

Kroppsvisitering vid högskoleprov

Ytterligare kontroller kommer sättas in vid högskoleprov för att undvika fusk. Det kommer bland annat bli standard med kroppsvisitering, utförda av ordningsvakter, vid in- och utpasseringar till eller från provlokalen.

Rätt att bli kvar i anställning upp till 69-årsåldern

Efter årsskiftet höjs åldern för arbetstagarens rätt att bli kvar i anställning till 69 år, till skillnad från tidigare där gränsen för åldern gick vid 68 år.

Skatten sänks för arbetare över 65 år

Snart förstärks jobbskatteavdraget för de som, vid beskattningsårets ingång, har fyllt 65 år. Det innebär en skattereduktion på 22 procent för arbetsinkomster upp till 100 000 kronor.

För de med arbetsinkomster på mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med ett tillägg på sju procent av arbetsinkomsterna.

Överstiger arbetsinkomsten 300 000 kronor, men är lägre än 600 000 kronor blir skattereduktionen 36 000 kronor. Om arbetsinkomsten överstiger 600 000 kronor innebär det en mindre sänkning på omkring 1 800 kronor per år.

Efter årsskiftet höjs åldern för arbetstagarens rätt att bli kvar i anställning till 69 år. Bildkälla. Unsplash

Högre skatt på alkohol

Om du tycker att alkoholen i Sverige är dyr, så vänta bara till nästa år... Skatten på alkohol blir nämligen dyrare efter årsskiftet, där en storstark öl blir 25 öre dyrare och en flaska rödtjut landar på en krona dyrare.

Skattereduktion höjs för installation av solceller

Heja klimatet! Från och med den 1 januari 2023 blir skattereduktionen förstärkt för de som installerar grön teknik genom det så kallade gröna avdraget. Subventionsgrader för installation av solceller höjs alltså från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. Denna lagändring gäller endast installationer som betalats efter den 31 december 2022.

Höjningen av reduktionsplikten för bensin och diesel sätts på paus

Denna lag inträffar den 1 januari 2023 och är förmodligen efterlängtad av många. Den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för både bensin och disel pausas under kommande år. Detta för att undvika skyhöga bränslekostnader.

Skärpta regler för nikotinprodukter

I augusti i år blev det förbjudet att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter genom kommersiell reklam på tv och i radio.

I januari kommer sådana produkter omfattas av produktkrav och märkningskrav, exempelvis genom varningar och innehållsdeklaration, med tillhörande straffbestämmelse.

För de tobaksfria nikotinprodukterna som innan den 1 januari 2024 tillverkats eller övergått till fri omsättning, och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den kommande lagen, ska fortsatt kunna säljas på marknaden fram till 1 juli 2023, så länge de inte utgör en allvarlig hälsofara.

Skärpta straff för trafikutbildning

Från och med nyårsdagen stärks möjligheten att göra det straffbart att bedriva trafikutbildning utan tillstånd. I samband med detta blir det även straffbart att övningsköra med personbil, buss, lastbil och motorcykel utan att ha med sig identitetshandlingar.

Avfallsförbränningsskatten avskaffas

Snart upphävs avfallsförbränningsskatten, vars syfte varit att minska Sveriges fossilutsläpp och bli världens första fossilfria välfärdsland. Landet har också haft som mål att, senast 2045, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Anledningen till varför skatten avskaffas beror på att det enligt Skatteverkets uträkningar inte har gjort den nytta som tidigare trott.

En ny lag riktar sig till plattformsoperatörer, som kommer blir skyldiga enligt lag att lämna kontrolluppgifter om alla rapporteringspliktiga säljare till Skatteverket. Dessa uppgifter kommer sedan kunna föras över till andra medlemsstater och tredjeländer där ett sådant avtal gäller, enligt Företagarna.

Lag
/