Stockholm

Besvikelse och hopp i väggarna på mönstringen

Sjuksköterskorna Jean Modin och Dan Lövfors övervakar cykeltestet. De som orkar längst på cykeln klarar ungefär en kvart.
Sjuksköterskorna Jean Modin och Dan Lövfors övervakar cykeltestet. De som orkar längst på cykeln klarar ungefär en kvart. Foto: TT

Mönstringen ska sålla fram de mest lämpade för värnplikten. Av de mer än 100 000 som nu ska fylla i mönstringsunderlaget blir ungefär en femtedel kallade till mönstring.


Fakta:

I år ska 106 000 ungdomar födda 2005 svara på mönstringsunderlaget.

Utifrån svaren väljer Plikt- och prövningsverket ut cirka 22 500 som bedöms ha bäst förutsättningar att klara mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt.

Mönstringen för dem startar i slutet av maj 2023 och pågår till april 2024. Mönstring sker i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Drygt 6 000 kommer efter mönstringen att tas ut till värnpliktens grundutbildning.

Plikt- och prövningsverkets prövningskontor i Stockholm ser mest ut som en gigantisk vårdcentral. Men tidningarna i väntrummet har titlar som Förvarets forum och Polistidningen.

Här passerar upp till 140 personer per dag innan de försvinner in till inskrivningsprov, fysiska tester och utvärdering hos psykolog.

Vägen mot värnplikten startar med mönstringsunderlaget där man får svara på ett 40-tal frågor om sådant som hälsa, fysik, personlighet och inställning. Utifrån svaren avgörs vilka som går vidare till mönstring.

Det är viktigt att svara på mönstringsunderlaget och att göra det sanningsenligt, annars kan man dömas att betala vite. Om du inte kommer till mönstring och inte har ett giltigt skäl kan det vara ett brott mot totalförsvarsplikten.

— Det är ohyggligt få som inte dyker upp till mönstring. Men om någon inte kommer och inte har giltigt skäl lämnar vi det vidare till åklagare, säger Per Andersen Helseth, kommunikatör på Plikt- och prövningsverket.

Inte intresserade

Även om man så långt som möjligt ska ta hänsyn till intresse och motivation kan även den som inte alls är särskilt intresserad bli kallad. Det bedöms bli vanligare i takt med att Sveriges försvar ska växa.

— I år har vi ungefär tusen som fyllt i att de inte var intresserade men ändå bedömdes lämpliga utifrån svaren i mönstringsunderlaget.

Plikt- och prövningsverket har inget mångfaldsuppdrag och inga kvoter att fylla. Uppdraget är att ta fram de bäst lämpade utifrån Försvarsmaktens beställning, understryker Per Andersen Helseth.

— Vi tar inte hänsyn till kön eller ålder eller om man är kallad med plikt eller gjort en egen ansökan.

Även om det hemskickade mönstringsunderlaget är den vanligaste vägen till mönstringen går det också att göra en egen ansökan. Kravet är att du har fyllt 18 år. För att sedan bli antagen till en grundutbildning med värnplikt måste du bli klar med utbildningen året du fyller 45.

Den som misslyckas på någon av testerna kan söka igen och mönstra igen. Det finns ingen övre gräns för hur många gånger man kan söka och mönstra.

Befälsförmåga är en av de saker som bedöms hos psykologen.

Börjar med prov

Mönstringen börjar med ett teoretiskt prov – inskrivningsprovet. Blir man underkänd på ett moment i mönstringen får man avbryta och åka hem, så för en del tar det slut redan efter provet.

Har man klarat sig fortsätter man vidare i prövningskedjan, antingen till psykolog eller för medicinska bedömningar och tester.

— Vi ställer ganska många och generella frågor, säger psykologen Julia Franzé.

— Alla bedöms på ett likartat sätt. Alla ställer samma frågor efter samma manual och bedömer likadant.

Psykologerna motiverar aldrig varför någon får avslag hos dem, och det inleder de också med att förklara.

På den medicinska avdelningen arbetar sjuksköterskor och läkare bakom en lång rad stängda dörrar. Här får de mönstrande klä av sig i bara underkläderna för en fysisk undersökning.

— Vi försöker hitta skador som kan bli värre och undersöker eksem och liknande, berättar Dan Lövfors som är sjuksköterska.

Sjuksköterskan kollar även syn och hörsel och registrerar EKG, puls och blodtryck.

Sjuksköterskan Dan Lövfors framför Isokai-maskinen som används för att mäta styrka.

Mäter styrka

Ett av de kändare fysiska testerna är styrketestet i isokai-maskinen, där man ska lyfta med motstånd upp till axelhöjd.

Efter ett läkarbesök är det dags för det fysiska arbetsprovet – cykeltestet som ska ge uppfattning om konditionen. Det övervakas av medicinsk personal som håller koll på cyklisternas puls.

— Motståndet ökar allt eftersom. Man ska ligga på mellan 60 och 70 varv per minut och kommer man under 60 får man avbryta. Man cyklar så länge man orkar, säger Dan Lövfors.

Cykeltestet är den sista delen av den medicinska testningen, men om man presterat bra hela dagen kan man också bli skickad på jägartest efter att ha vilat upp sig någon timme.

I väntrummen finns även ungdomar i uniform. De är yrkesinformatörer från Försvarsmakten och har mönstringen i ganska färskt minne. De möter nervösa, och förhoppningsfulla mönstrande – pratar, lugnar och svarar på frågor.

— Det är ju ganska mycket väntetid. Många har frågor om hur värnplikten fungerar och vad man kan göra. Vi brukar prata och bolla idéer, säger yrkesinformatören Mikaela Enblad.

De som börjar tidigt klarar mönstringens alla moment på en dag, men de som startar senare får sova över i någon av sovsalarna.

Besök på mönstringskontoret. William Norbo har tagit sig igenom mönstringen och pratar med inskrivningshandläggaren Victoria Lundström.

Aktuella befattningar

Den sista man möter under mönstringen är en inskrivningshandläggare. Det är nu man får veta vilka befattningar som kan vara aktuella.

— Vi påminner dem om att det är högt tryck på platserna och om befattningarna. Det är testresultaten som styr och psykologerna och läkarna är stränga för att man inte ska gå sönder under värnplikten. Målet är att möta Försvarsmaktens behov och deras motivation, säger inskrivningshandläggaren Victoria Lundström.

William Norbo från Östhammar har just avslutat samtalet med inskrivningshandläggaren. Han hade sikte på marinen men är nöjd med den föreslagna befattningen som flygmekaniker för Jas 39 Gripen i Luleå.

— Flygmekaniker funkar lika bra, eller bättre. Jag går tekniskt program så jag hade tänkt mig något åt det hållet.

Omvärldsläget har förändrats ganska rejält sedan han fyllde i mönstringsunderlaget för ett år sedan.

— Det är klart att man blir lite orolig i och med att det är såna tider, men jag känner mig ganska trygg.

Det är inte ovanligt att någon tänkt sig en speciell gren eller har specifika önskemål som inte stämmer med de befattningar som är aktuella, berättar Victoria Lundström.

— Det finns mycket besvikelse i väggarna här. Men vi har hela tiden Försvarsmaktens behov i bakhuvudet för att det ska bli rätt soldat på rätt plats.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.