Stockholm

Småskalig kaffeodling beroende av barnarbete

Synergin mellan småbrukskaffe och bevarande av biologisk mångfald har en baksida: barnarbete, visar en studie.
Synergin mellan småbrukskaffe och bevarande av biologisk mångfald har en baksida: barnarbete, visar en studie. Foto: TT

Småskaliga och ekologiska kaffeproducenter i Etiopien är ofta beroende av barn som skördar kaffeplantor och skyddar dem från vilda djur. Det gör att de missar skolan enligt en studie.


Det är forskare från bland annat Stockholms universitet som kartlagt omfattningen av barnarbete vid kaffeodlingar i sydvästra Etiopien. Skogen i området är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och även en viktig del för den småskaliga kaffeproduktionen.

Men det finns en baksida med hållbarhetsarbetet. När forskarna kartlade omfattningen av barnarbetet som förekommer i samband med kaffeskörden såg de att det arbetet med att bevara skogstäcket leder till konsekvenser på utbildningsnivån.

Värst bland fattiga

Forskargruppen studerade barn i åldrarna 5 till 17 år i både fattiga och mer välbärgade hushåll för att se vilka barn som mest jobbar med att plocka kaffebär och med att skydda plantorna från bland annat vilda djur.

Resultaten, som publiceras i tidskriften Journal of Educational Development, visar att 90 procent av de studerade hushållen, särskilt i de hushåll som lever under fattiga förhållanden, använde barn både i produktionen av kaffebönor och för att skydda matgrödor från att bli förstörda av vilda djur. Hälften av de barn som arbetade samtidigt som de gick i skolan tvingades ofta vara frånvarande från skolan.

Generellt problem

Barnarbete är ett generellt problem vid kaffeodling i flera länder, men småskaliga och ekologiska odlingar innebär extra utmaningar. För att bevara den biologiska mångfalden kan det till exempel vara förbjudet att skjuta vilda djur i vissa områden, vilket gör att barn oftare används för att vakta odlingarna.

”Genom studien ser vi tydligt hur kompromissen mellan alla behoven ser ut, mellan barnens möjligheter till utbildning och de ekonomiska och miljömässiga fördelar arbetet ger för skogsvården”, säger Tola Gemechu Ango, institutionen för kulturgeografi vid Stockholms universitet och huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Enligt forskarna visar studien på vikten av att koppla målen för klimatarbete och bevarande av biologisk mångfald tydligare till arbetet med barns rättigheter.

Tola Gemechu Ango nämner arbetet för att stärka lokala kaffekooperativ och fackföreningar och utveckling av teknik för kaffeproduktion som möjliga strategier för att hållbar utveckling bättre ska ligga i linje med mänskliga rättigheter och barns rätt till utbildning.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.