Söndag 5 Dec
Stockholm

Kårobligatoriet avskaffat

Från och med nästa sommar blir det frivilligt att vara med i studentkåren.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Från och med nästa sommar blir det frivilligt för landets studenter att bli medlem i en studentkår. På onsdagen klubbade riksdagen att kårobligatoriet avskaffas.

I dag måste alla högskolestuderande betala medlemsavgift till en studentkår, men regeringen lade tidigare i vår fram en proposition om att avskaffa detta obligatorium. Högskoleminister Lars Leijonborg har talat om föreningsfriheten som en viktig principiell fråga, och jämfört kårobligatoriet med den tidigare statskyrkan.

Protesterna har dock inte uteblivit. Företrädare för studentkårerna har befarat att de kommer att tappa så många medlemmar att de inte längre har råd att bedriva ett studentfackligt arbete. Studentkårerna har en lagstadgad skyldighet att företräda studenterna i olika högskoleorgan, och kommer därför att få ett statlig bidrag så att de kan sköta sitt uppdrag. Men bidraget kommer inte att kompensera de förlorade medlemsintäkterna, har studentföreträdarna hävdat.

Frågan om kårobligatoriet har diskuterats i många, många år men på onsdagen sade riksdagens borgerliga majoritet ja till dess avskaffande.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela