Polisen får ta del av signalspaning

- 21/07/2009, 16:55 -

FRA-utredning presenterades i dag.

Under tisdagen presenterades den utredning som tillsattes i oktober förra året efter den omfattande debatten kring den nya FRA-lagen.

Från den 1 december i år får Försvarets radioanstalt (FRA) signalspana på trådbunden kommunikation. Men efter den politiska överenskommelsen i alliansregeringen får FRA bara bedriva signalspaning utifrån vad regeringen och Försvarsmakten beslutar.

Utredaren och tidigare Säpochefen Anders Eriksson, har haft i uppdrag att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Anders Eriksson skriver att Säkerhetspolisen och den vanliga polisen kommer att få tillgång till information som inhämtas genom signalspaning. Men signalspaning kan innebära ett intrång i den personliga integriteten och därför bör det krävas starka skäl för att tillåta signalspaning i enskilda fall. Sådan spaning bör dessutom bara undantagsvis tillåtas.

Spaningen ska även fortsättningsvis bedrivas av Försvarets radioanstalt (FRA), skriver utredaren. Huvudregeln föreslås vara att signalspaning för polisens behov inte ska förekomma.

Undantag får göras då det gäller allvarlig brottslighet eller betydande nationella eller internationella säkerhetsintressen. En domstol ska avgöra hur mycket och vilken information som polisen får ta del av.

En efterhandskontroll ska även göras av säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Enskilda ska kunna begära av nämnden att deras fall kontrolleras.

Utredaren föreslår också en reglering av spaning i etern, som hittills varit helt oreglerad. Det ska i fortsättningen bara få ske i syfte att avslöja, utreda eller förhindra brott för som ger minst två års fängelse. För Säpos del ska det få användas även i andra fall då allvarliga hot mot nationell eller internationell säkerhet motiverar det.

Skrivet av: