Fler kvinnor besegrar bröstcancern

Nio av tio kvinnor som drabbas av bröstcancer besegrar sjukdomen. (TT)


Nio av tio kvinnor som drabbas av bröstcancer överlever.

Trenden är positiv, men Cancerfonden tror att ännu fler kan överleva om landstingen satsade lika mycket på mammografi.

För 20 år sedan överlevde i genomsnitt 78 procent av alla drabbade kvinnor bröstcancer. I dag är siffran uppe i 87,4 procent, visar Cancerfondens bröstbarometer som bygger på siffror från Socialstyrelsen.

- Internationellt sett har vi fina siffror. Men vi ger oss inte förrän vi når max. Fortfarande är det ju över tio procent som inte överlever, säger Ursula Tengelin, generalsekreterare för Cancerfonden.

Att chansen att överleva ökat beror på flera faktorer, enligt Tengelin. Bland annat var vi tidiga med allmän mammografi som gör att allt fler tumörer upptäcks i ett tidigt stadium. Svenska sjukhus har också haft tillgång till modern behandling samtidigt som forskningen lett till ökad kunskap om bröstcancer och dess mekanismer.

- Den svenska forskningen är viktig för svenska patienter. Läkarna har inte andrahandsinformation och nya kunskaper kommer ut i vården mycket snabbare, säger Tengelin.

Men förutsättningarna för en patients överlevnad ser inte likadana ut i alla landsting. Det avspeglar sig i det faktum att chanserna för överlevnad skiljer sig åt i landet. Högst är överlevnaden i Stockholm med 89,2 procent följt av Dalarna och Uppsala. Längst ner på listan över hur många kvinnor som fortfarande lever fem år efter att ha fått sin diagnos finns Blekinge med 85 procent.

Skrivet av:

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!