Onsdag 30 Nov
Stockholm

Hells Angels-ledare överklagar dom

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Hells Angels ex-president Thomas Möller överklagar en utmätningsdom till Högsta domstolen.

Målet rör pengar som kronofogden utmätt från Möllers pensionssparande för att täcka en skatteskuld på 217 375 kronor.

Möller anser att kronorfogden inte hade rätten att göra en utmätning då hans skatteskuld var felaktig och delvis betald på samma gång.

– Är det rimligt med en så ingripande åtgärd som utmätning innan skattefråga slutligt avgjorts av domstol?

Samtidigt kritiserar han den nuvarande lagstiftingen kring frågan som han anser är diffus som bäst.

–Kan en borgenärs påstående om krav utan angivande eller precisering av grunder eller grunderna för sitt krav - i detta fall skattekrav - ligga till grund för utmätning? skriver han i sin överklagan.

– Har Konungariket Sverige i form av skatteindrivare eller i förhållande till andra borgenärer en lättnadsregel för sin bevisbörda som krav? Tingsrätten har allvarligt åsidosatt den fundamentala regeln om bevisbörda, skriver hans advokat Sven Eric Ohlsson på Möllers överklagan.

Det är ännu inte bestämt om HD tar upp fallet.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.