Fredag 15 Okt
Stockholm

Vi minns bättre

För varje generation som går blir människan bättre på att lagra minnen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Människan blir för varje generation bättre på att lagra och komma ihåg personliga minnen, enligt en svensk forskargrupp.

Fyndet är det senaste delresultatet i det så kallade Betulaprojektet vars huvudsyfte är att studera hur minnet utvecklas och hitta tidiga tecken på demens. 4 200 slumpmässigt utvalda personer i 25-80-årsåldern har testats upprepade gånger under en 20-årsperiod med fem års mellanrum. Forskningen är unik, eftersom det är första gången man undersökt människans minne på ett så långsiktigt sätt.

– Vi har kommit fram till att människans upplevelseminne, även kallat det episodiska minnet, blir bättre och bättre för varje generation, säger Lars-Göran Nilsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet och ledare för projektet.

Enligt forskarna är utbildning, kosthållning och syskonskarans storlek de avgörande faktorerna bakom utvecklingen. De med lägre utbildningsnivå har ett sämre episodiskt minne.

– Rent praktiskt pekar de här resultaten på att pensionsåldern skulle kunna justeras uppåt eftersom vi fungerar bättre rent kognitivt längre upp i åldrarna, säger Lars-Göran Nilsson.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela