Många barn blir tvångsgifta

- 13/11/2009, 09:35 -

Både kristna och muslimska barn gifts bort mot sin vilja i hela Skåne.

SKÅNE. Tvångsgifte är ett problem över hela Skåne - och inte begränsat till Rosengård eller Malmö, visar en undersökning som Sydsvenskan gjort.

Bland både kristna och muslimer, i småstäder som i storstäder är tvångsgifte ett omfattande fenomen i hela Skåne. Mörkertalet tros vara stort. Men enligt Sydsvenskans undersökning rör det sig om minst 25 barn om året.

En rapport från Ungdomsstyrelsen som kom i somras - Gift mot sin vilja - satte de chockerande siffrorna svart på vitt. 70 000 svenska ungdomar upplever att de inte får gifta sig med den de vill.

I en omfattande kartläggning med hjälp av kommuner, skolchefer och kuratorer har Sydsvenskan konstaterat att problemen fortfarande är omfattande. Och det drabbar framför allt flickor. Många söker hjälp. Men andra vågar inte berätta.

– De vet att föräldrarna planerar att de ska giftas bort under sommaren. Vissa vill bara prata av sig. Andra vill få hjälp att stoppa det, säger Ingrid Hansson, kurator på Rosengårdsskolan i Malmö till Sydsvenskan.

Monica Nebelius - domare vid Malmö tingsrätt - har utrett lagstiftningen kring tvångsgifte på regeringens uppdrag. Hon upplever att det officiella Sverige abdikerat i frågan. Det finns en tyst acceptans för att barn vars föräldrar kommer från patriarkala kulturer blir bortgifta mot sin vilja.

– Hade vi accepterat detta om det handlat om svenska barn? Ett svenskt barn som man vet kommer att utnyttjas sexuellt under sommarlovet? Hade man låtit det hända? Jag tror inte det, säger Monica Nebelius till Sydsvenskan.

Skrivet av: