"Obehaglig" stämning på Kumlas isolering

- 17/11/2009, 16:36 -

"Skadligt för den intagnes psykiska hälsa."

Stämningen på Kumlaanstaltens isoleringsavdelning är mycket spänd och obehaglig. Det hävdar Justitiekanslern efter ett besök på anstalten i oktober i år.

På plats vid besöket på isoleringsavdelningen fanns fem personer ur personalen.

"De fem framstod som påtagligt spända, tysta och hårda ... Inget samtal förekom, endast de nödvändiga orden uttalades ... Jag tyckte mig också kunna utläsa en viss rädsla hos ett par av de intagna ...Ett kontaktfientligt och närmast robotliknande agerande från personalens sida måste vara skadligt för den intagnes psykiska hälsa", skriver förre justitiekanslern Göran Lambertz i anteckningar från besöket.

Kumlaanstaltens kriminalvårdschef, Kenneth Gustavsson håller inte med Lambertz.

– Jag håller inte med JK. Jag pratade med personalen efteråt och de tyckte att det hade gått bra. Normalt sett så brukar det vara en god stämning, men det varierar beroende på vilka som är intagna på avledningen, säger Gustavsson till Nyheter24.

JK föreslår nu att arbetslaget på avdelningen ska bytas ut, eller i alla fall brytas upp för att situationen ska bli acceptabel.

–Man borde se över personalgruppen på avdelningen och ändra på strukturen så att de intagna får det bättre, säger hovrättsassessorn Katarina Berglund Siegbahn till Nyheter24.

Gustavsson tycker att JK genom ett sådant förslag tagit sig "väldigt stora ord i mun".

– Vi har nyligen granskats av både JO och CPT och de fick inte samma uppfattning. Jag värdesätter deras bedömning mycket mer än JK:s, jag tycker att man tagit sig väldigt stora ord i mun genom att skriva i protokollet att man ska byta ut personalen. Man har dragit för snabba slutsatser på för lite information, tillägger Gustavsson för Nyheter24.

Martin Johansson, ordförande för organisationen KRIS i Göteborg, vet inte riktigt hur stämningen är på Kumlas isoleringsavdelning, men han tror absolut att det förekommer olämplig personal på vissa fängelseavdelningar.

– Många av de personer som jobbar på avdelningarna ska inte jobba med människor över huvud taget. De har en viss attityd och de killarna kallas för 'svarta gänget', det finns några stycken på varje anstalt. De kommer in och röjer och har hand om bråkstakarna. De kan vara rätt brutala, säger Johansson till Nyheter24.

När Nyheter24 når Göran Lambertz vill han inte kommentera ärendet eftersom han inte längre arbetar som justitiekansler.

– Jag kan inte säga mer än vad som står där, säger Lambertz till Nyheter24.

Göran Lambertz arbetar för närvarande som justitieråd.