Måndag 10 Maj
Stockholm

Kumlas "normala" fångar på undantag

En intern anmäler Kriminalvården. Superbunkern på Kumla får ge plats åt andra än de farligaste fångarna. Men de får samma restriktioner.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

KUMLA. Justitieombudsmannen - JO - begär nu att Kriminalvården yttrar sig om den anmälan som en intagen på Kumlananstalten upprättat.

Internen menar att det saknas underlag för att fylla den nya superbunkern på Kumla med de klienter den är avsedd för - alltså landets farligaste brottslingar. Därför klassas delar av superbunkern som normalavdelningar och där placeras alltså vanliga interner.

Men effekten blir att också "normala" fångar i superbunkern på Kumla drabbas av samma hårda restriktioner som de farligaste internerna.

Anmälaren vänder sig emot att posten regelmässigt sprättas upp, att de intagna inte får plugga på samma sätt som vid andra anstalter och att bönerummet är övervakat. Något anmälaren anser strider mot prästernas tystnadsplikt.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela