Söndag 16 Maj
Stockholm

Anställd på anstalt sålde bil till fånge

Har fått tillsägelse för liknande händelser tidigare.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En anställd på anstalten Tygelsjö utanför Malmö, som sålt en bil till en fånge, varnas av Kriminalvårdens personalansvarsnämnd. Bilen, som såldes för 5000 kronor, ska ha överlämnats under fångens permission.

Kriminalvården ser den anställdes agerande som extra allvarligt eftersom han tidigare ska ha fått tillsägelser för liknande händelser.

Kriminalvården motiverar sitt beslut så här:

"Du har brutit mot reglerna i arbetsordningen och därmed åsidosatt en skyldighet i tjänsten. Ekonomiska mellanhavanden är otillåtna dels med hänsyn till den beroendeställning en intagen befinner sig i förhållande till dig som personal och förtroendet för dig som anställd, men också eftersom det riskerar att försätta dig i ett beroendeförhållande i förhållande till den intagne."

"Ditt handlande får anses särskilt allvarligt mot bakgrund av att du redan tidigare fått tillsägelser for liknande händelser."

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela