Onsdag 23 Jun
Stockholm

Barnläkare: Sverige kan inte behandla barn med tbc

Barnläkare slår larm. Sverige står inte rustat för ett större tuberkolosangrepp.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Nyss nåddes vi av nyheten om en tuberkolossmittad man i Kristianstad. Och efter allt som allt ungefär 300 fall under hela året måste vi konstatera att antalet tbc-smittade ökat år för år.

Tio procent av dem som insjuknar är barn. Ofta utlandsfödda.

Nu slår barnläkaren Jonas Ludvigsson larm.

- Sanningen är att Sverige står dåligt rustat inför ett omfattande utbrott av tuberkulos. Den dagen ett större antal barn i Sverige smittas kan vi inte erbjuda en bra behandling, skriver Jonas Ludvigsson på Newsmill.

Trots att barnanpassade tuberkulosmediciner finns listade i FASS går de inte att få tag i, hävdar barnläkaren. Och reser ett anklagande finger mot myndigheterna:

- Det innebär att barn med tuberkulos riskerar att drabbas av komplikationer, och i vissa fall sprida smittan vidare. De flesta tuberkulossmittade barn är utlandsfödda och tillhör samhällets mest resurssvaga grupper. Är det därför ansvariga myndigheter inte agerar?

Jonas Ludvigsson berättar om 13 månader gamla Nuurdiz, som föddes i Sudan och kom till Sverige i september 2009 och numera bor i en svensk småstad. I samband med hennes första hälsoundersökning upptäckte man tbc.

- Jag undersökte Nuurdiz ett par veckor före jul. Hon var i akut behov av behandling. Ytterligare en äldre familjemedlem visade också tecken till tuberkulos. Men svensk sjukvård klarar inte av att behandla Nuurdiz på ett bra sätt. Mediciner finns, men inte i Sverige.

- Jag är överraskad över det bristande engagemang som karakteriserar hur ansvariga hanterar frågan om barn med tuberkulos, skriver Jonas Ludvigsson på Newsmill.

Kommentera
Kopiera länk
Dela