Stockholm

Pensionär dömd för tjackgömma

Senioren hade gömt sitt knark i en strumpa.
Senioren hade gömt sitt knark i en strumpa.

Nekar till brott - men hans DNA fanns på amfetaminstrumpan.


Läs mer

HALMSTAD. I strumpan fanns amfetamin för närmare 45 000 kronor. Och på strumpan hade den pensionerade hallänningens DNA fastnat. Det blev hans fall. Nu är han dömd till ett år och åtta månaders fängelse, skriver Hallands-Posten. Hans partner kommer undan med 2 000 kronor i böter.

Pensionärsparets knarkgömma röjdes av en tipsare som berättade att mannen sålde amfetamin. Tipsaren hade till och med detaljerad information om var mannen förvarade sitt knark: i källaren.

Ihoprullad strumpa

Polisen slog till mot seniorparet och grep pensionären med fingrarna i syltburken. I en av mannens handskar fann de två små portionsdoser i påsar och en större mängd amfetamin påträffades i en ihoprullad strumpa.

Och i källaren visade det sig snart att tipsarens underrättelser stämde på pricken. Sammanlagt påträffades sammanlagt 170 gram amfetamin vid tillslaget.

Pensionären nekar till brott - men hans DNA hade lämnat sina tydliga spår på strumpan.

Däremot gick rättvisan lindrigare åt pensionärens partner. Trots att också hon var påverkad av amfetamin när polisen slog till och trots att man hittat spår av hennes DNA på en fimp som hittats på källargolvet i förrådet där narkotikan förvarades menar tingsrätten att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att hon varit delaktig i hanteringen eller ens känt till den.

Inte heller den våg med spår av amfetamin som fanns i parets lägenhet eller den stora mängd sprutor och kanyler samt de närmare 1 000 små så kallade redlinepåsar, som används till att portionera knark, räckte för att fälla kvinnan.

Döms för startpistol

Rätten pekar i sin dom på att det ursprungliga tipset gällde mannen, inte kvinnan. Och att det inte finns någon teknisk bevisning som binder henne till själva amfetaminpartiet, skriver Hallands-Posten.

Mannen däremot fälls också för olovlig körning och vapenbrott. Det senare brottet beror på att han i sin ägo hade en startpistol - som han påstår att han fått tillåtelse av en polis i Landskrona att inneha.

Tingsrätten fäster dock ingen tilltro till mannens påstående i det avseendet och heller inte till mannens osannolika förklaring till varför amfetaminet återfanns i hans handske.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.