Fredag 23 Jul
Stockholm

För hög radioaktivitet på lastbil

En lastbil från stoppades sedan radioaktivt material i lasten upptäckts.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En lastbil från Oskarshamnsverket (OKG) stoppades i onsdags vid kontoll och inpassering till Westinghouse Electric Sweden i Västerås.

Kontrollutrustning hade larmat om att lasten överskred gränsvärdena för transport av icke radioaktivt gods. Visst material i godset, som OKG felaktigt friklassat från radioaktivitet, upptäcktes och togs om hand.

På den mätutrustning som chaufförer har upptäcktes strålning jämförbar med tandröntgen. OKG har inlett en utredning och informerat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), enligt ett pressmeddelande.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela