Tisdag 3 Aug
Stockholm

USA:s ambassadör för koldioxidskatt

"Men så blir det inte. Misstänksamheten mot skatter är för stor i USA." (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

– En global skatt på koldioxid vore mycket bättre än handel med utsläppsrätter.

Det anser Michael Wood, USA:s ambassadör i Sverige.

– Men så blir det inte. Misstänksamheten mot skatter är för stor i USA, säger han.

Vid en pressträff i Stockholm på fredagen redogjorde Wood - som snart avgår från sin post - för sin syn på de pågående klimatförhandlingarna i Poznan i Polen och utsikterna för ett internationellt klimatavtal i Köpenhamn i december nästa år.

Han är noga med att påpeka att han i frågan om skatt kontra utsläppsrätter talar för sig själv, och inte som representant för Bushadministrationen hemma i USA.

– Jag tror själv att en skatt vore det bästa. Den vore mycket enklare att hantera, och dessutom kan man inte fuska med en skatt, säger Wood.

Tufft för Obama

– Ändå är det uppenbart att världen är på väg mot utsläppshandel, en effekt av att det finns en ingrodd aversion mot skatter i många länder, inte minst i USA. Det kommer att bli svårt nog för Barack Obama att få kongressen att köpa ett handelssystem, säger Wood.

Fast han påpekar att det viktigaste inte är alla detaljer utan att få länderna att dra i samma riktning. Han tror exempelvis att USA kommer att acceptera att Kina får öka sina utsläpp ytterligare några år - om Kina i sin tur accepterar ett bindande avtal.

Ändra basår

Han tror också att EU och USA kommer att närma sig varandra vad gäller kraven på utsläppsminskningar. I dagsläget ligger de långt ifrån varandra. Obama har sagt att USA kan få ned sina utsläpp till 1990 års nivå år 2020, medan EU har som mål att minska utsläppen med 20 procent under samma period.

– Jag tror USA kan göra lite mer än vad Obama antytt. Samtidigt tror jag EU får problem att uppfylla sitt mål. Så gapet kommer att minska. Det är det mötet i Poznan är till för, säger Wood.

– En annan lösning är att ändra basåret. I stället för att utgå från 1990 kan man välja ett annat år, exempelvis år 2000. Varför just 1990? EU håller fast vid det eftersom det var precis efter Sovjets fall.

– Som ett resultat kan EU tillgodoräkna sig lättvunna fördelar av att utsläppen minskat drastiskt i öststaterna sedan 1990, plus att Storbritannien råkade sluta med kol just då.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela