Ugandatidningen publicerar ny hatlista över homosexuella

- 01/11/2010, 19:30 -

CNN.

Hänger ut dem med namn och bild på nytt.

KAMPALA. Tidigare i oktober berättade Nyheter24 om den ugandiska tabloiden Rolling Stones publicering av namn och adress till 100 påstått homosexuella personer i landet. En publicering som är extremt kontroversiell i och med att homosexuella länge levt under dödshot i landet och flera lagar stiftats mot homosexuella och de som inte anger homosexuella.

Tidningen stoppades den gången. Men bara tillfälligt. Nu publicerar samma tidning en lista på tio påstått homosexuella personer i landet, återigen med namn, adress och en uppmaning om att de ska lagföras.

Tidningens redaktör Giles Muhame skriver också att homosexualitet är farligare än rökning. Han menar att homosexuella riktat in sig på skolor där de försöker "rekrytera" homosexuella. Han säger också att homosexualitet är ett större hot mot Uganda än terrorism.

Enligt honom kommer lagarna mot homosexuella att skärpas betydligt i landet så fort oljeborrningen kommer i gång och Uganda blir mindre beroende av omvärldens åsikter.

Fyra personer uppges ha attackerats efter den förra publiceringen, enligt CNN.

Se CNN:s intervju med redaktören Giles Muhame: