Löneökningarna rekordlåga - men könsskillnader minskar

- 08/02/2011, 12:35 -

Sveriges BNP ökar mer än i något annat EU-land. Men lönerna ökar inte i samma rekordtakt.

Årsrapporten från Medlingsinstitutet, den statliga myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister, som nu släpps visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män krymper. 2005 var kvinnors löner 83,7 procent av mäns. 2009 är kvinnolönerna 85,2 procent av männens.

Samtidigt är löneökningarna generellt rekordlåga.

– Löneökningstakten bromsade in tydligt under loppet av 2010 och ligger nu på historiskt låga nivåer, säger Bo Enegren, nationalekonom på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Enligt Sveriges Radio var reallöneökningen mellan januari och november förra året en procent, vilket är mindre än under 2009.