Stockholm

Blåtunga bekräftat - Skåne spärras

Hela Skåne och delar av Halland, Kronoberg och Blekinge blir spärrområden.


Läs mer

Djursjukdomen blåtunga är nu ett faktum. Fyra nya misstänkta fall av blåtunga i Skåne har bekräftats. Fallen är spridda över ett stort geografiskt område vilket också påverkar Halland, Kronoberg och Blekinge.

– Vi kommer nu att fokusera mer på att hitta eventuella nya smittade områden och mindre på områden där vi vet att smittan redan finns, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Hittills har cirka 70 000 djur vaccinerats i länen. Jordbruksverkets senaste siffror visar att smittan nu upptäckts hos 36 djur - 25 kor och nio får - i 18 besättningar.

– Alla smittor är värre när det är djurtätt, som i Skåne. Men eftersom blåtunga inte sprids genom djur utan svidknott så spelar det inte så stor roll som om det handlat om svinpest eller mul- och klövsjuka, säger Bengt Larsson, enligt TT.

Jordbruksverket räknar inte med att kunna rå på svidknotten.

– De flyger med luften och vi har inte mycket att sätta emot. Men vi måste identifiera de smittade områdena och säkerställa att djuren där vaccineras där. Syftet är att utrota sjukdomen, tveklöst, säger han.

Inom spärrområdet öppnar Jordbruksverket för förflyttningar av djur, för att på så sätt underlätta för djurägarna.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.