Söndag 20 Jun
Stockholm

Nu kommer japanska kärnavfallet till Sverige

Radioaktivitet. Bakom lås och bom.
1 av 2
Radioaktivitet. Bakom lås och bom. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut - de som mäter.
2 av 2
FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut - de som mäter. Foto: Anders Wiklund/Scanpix

Från och med måndag mäter Totalförsvaret radioaktiva ämnen i luften.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Krisinformation från svenska myndigheter meddelar att från och med måndag har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, givit Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att stå i beredskap för att kunna mäta den radioaktivitet som når Sverige från Japan.

Krisinformation uppger att de radioaktiva ämnen som kom ut vid den första explosionen 12 mars, beräknas anlända Sverige måndag. FOI använder sig av känsliga instrument för denna mätning, men mängden uppges inte vara farlig för varken natur eller människor. Det handlar främst om ämnena jod-131, cesium-134 och cesium-137.

FOI:s mätstationer finns i Stockholm, Gävle och Umeå samt i Visby, Kiruna och Ljungbyhed.

Kommentera
Kopiera länk
Dela