Socialstyrelsen: Tonårsaborterna fortsätter minska

- 08/06/2011, 07:58 -

Manuel Balce Ceneta/AP/Scanpix

Men betydligt vanligare med aborter i Stockholms län än Blekinge.

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att antalet aborter bland unga kvinnor har minskat för andra året i rad. Vanligast med tonårsarborter är på Gotland, i Värmland och i Stockholm.

De platser i Sverige där aborter är lite mer sällsynt är Blekinge, Kronoberg och Jönköping. 2010 redovisade totalt 6 390 aborter bland unga kvinnor. Alltså minskade aborterna med 7,1 procent jämfört med året dessförinnan. Nedgången syns i de två yngsta åldersgrupperna, bland kvinnor 15-19 år respektive 20-24 år.

Olika metoder
Något annat som också skiljer länen åt är de olika abortmetoderna som används.  Något annat som också skiljer länen åt är de olika abortmetoderna som används. Generellt (hela 87%) utförs medicinsk abort i de tidigare stadier, vilket innebär att den oönskade graviditeten avbryts med läkemedel. Kirurgisk abort där embryot sugs ut alternativt skrapas bort under narkos eller bedövning. I Dalarna var andelen medicinska aborter 73%. I Kalmar var siffran desto högre, 97%.