Fredag 30 Jul
Stockholm

Energiöverläggningar havererade

Maud Olofsson (c) meddelar att det inte är "meningsfullt" att fortsätta.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Efter sammanlagt fem möten mellan regeringen och oppositionen om energipolitiken meddelas att diskussionerna har havererat.

– Från vår sida är det inte meningsfullt att fortsätta de här diskussionerna, säger Maud Olofsson (c).

Regeringen fortsätter nu att arbeta utifrån den överenskommelse som de borgerliga partierna redan har gjort.

Olofsson hävdar att Socialdemokraterna har vägrat ge besked på frågan om partiet tycker att det är okej att byta ut uttjänta reaktorer.

– Vi vill se helheten, svarar de bara, säger Olofsson.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson säger till TT:

– Vi vill ju inte bygga ny kärnkraft, men vi behöver inte svara på den frågan eftersom den är alldeles för tidigt väckt. När vi har pressat regeringens förhandlare så har även de sagt att före 2015 behövs det inget beslut om ny kärnkraft.

Oppositionen uppger att den kommer att kräva preciseringar på ett antal frågor och upprepa sitt krav på att samtliga partiers partiledare ska delta i överläggningarna.

Oppositionen anser att det inte räcker med centerpartistiska företrädare eftersom de borgerliga partierna tolkat regeringens överenskommelse på olika sätt.

– Det blev uppenbart under förhandlingarna att regeringen aldrig hade någon ambition att nå fram till en bred, blocköverskridande överenskommelse, säger Tomas Eneroth, Socialdemokraternas förhandlare, till TT.

Vid samtalen i tisdags överlämnade oppositionen ett antal frågor inom sex områden som den vill ha svar på. Den fick löftet att svaren skulle överlämnas före helgen.

De sex knäckfrågorna gäller: naturgasen, kärnkraften, elmarknaden och elpriserna, Vattenfall, elcertifikaten och det svenska klimatmålet. Oppositionen har lagt fram sina argument och TT har tagit del av det underlaget.

S, v och mp vänder sig emot att infrastruktur för naturgas, enligt regeringens överenskommelse, kan utvecklas på kommersiella villkor. Resultatet kan bli att den ryska gasledningen genom Östersjön kan få en grenledning till Sverige om den motiveras kommersiellt, befarar de.

Oppositionen pekar på att det kommer att finnas ett betydande elöverskott under kommande 30 år.

Därmed saknas sakliga skäl för regeringens brådska att öppna för nya kärnkraftsreaktorer, konstaterar de tre partierna och hänvisar till att regeringens företrädare gjort bedömningen att några nya ställningstaganden inte behöver göras förrän 2015. Varför är det så angeläget att ändra kärntekniklagen, undrar de.

De tre pekar också på den prishöjande effekt som en forcerad integrering av den nordiska och den europeiska elmarknaden får. S,v och mp vill i första hand fokusera på investeringar som får den nordiska elmarknaden att fungera.

Den tycker också att ambitionen för de gröna elcertifikaten liksom för det svenska klimatmålet är för låga. Ett annat krav är en överenskommelse om att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela