Torsdag 2 Dec
Stockholm

EU vill reglera sportfisket

"Fullständigt meningslös byråkrati."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Sportfiskarna i landet är upprörda över att EU-kommissionen vill dra in fritidsfisket i unionens fiskeripolitik.

– Fullständigt meningslös byråkrati, säger Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén.

Syftet med kommissionens förslag är att få bättre kontroll på allt fiske som sker av hotade arter. För dessa har EU återhämtningsplaner med kvoter och andra begränsningar för att stoppa utfiskning. Men hittills har politiken bara gällt yrkesfisket.

Nu vill kommissionen också komma åt skadligt fritidsfiske. Till exempel i Medelhavet där det finns hundratals organiserade, kommersiella båtturer för sportfiskare som vill fiska blåfenad tonfisk, en mycket värdefull art, men också en av världens mest hotade.

Silar mygg

Förslaget innebär inte att allt fiske kommer att kontrolleras. Fisket i åar, älvar och sjöar kan fortsätta som vanligt, likaså av arter som inte anses hotade som abborre och gädda. Bara arter med en återhämtningsplan omfattas, till exempel torsk, och bara fiske i havet.

– Det är självklart att sportfiskare också ska ta ansvar. Men jag tycker att de silar mygg och sväljer kameler. EU subventionerar ju samtidigt ett industrifiske med ett våldsamt överuttag av fiskeresursen, säger Ollén.

Den svenska regeringen vill få en rimlig balans när reglerna utformas, så att systemet fungerar i praktiken och inte blir överbyråkratiskt. Om Nisse får upp en torsk när han är ute med roddbåten behöver den kanske inte registreras i den nationella torskkvoten.

Avgörs i förhandlingar

Problemet är att statistiken över fritidsfisket är bristfällig och det gäller att visa fram fakta på att det endast tar upp en liten del av beståndet för att kunna få undantag. I Tyskland, där det förs statistik, visar det sig att fritidsfisket inte är så litet trots allt. Det motsvarar till exempel cirka 10 procent av den tyska torskkvoten i Nordsjön. Frågan kommer i slutändan att avgöras i förhandlingar mellan medlemsländerna. Även EU-parlamentet får tycka till, men har ingen beslutanderätt.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela