Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Piraträttegången: Slutpläderingar

Nyheter | 02/03/2009 08:53

I dag var det dags för slutpläderingar i rättegången mot The Pirate Bay.

Under dagen var det dags för de samlande slutpläderingarna. Och Nyheter24 följde rättegången live under hela dagen.

-------------------------------------

15:00 Hollywoodadvokaten Monique Wadsted slutpläderar. Wadsted talar om att effekten av nedladdningen är att värdet av att hyra filmer och serier i framtiden devalveras. Hon menar dessutom att den stora summan på skadeståndet ska vara så korrekt som möjligt, inte så stor som möjligt och att orsaken till det stora beloppet är omfattningen av fildelningen.

I rättspraxis från Danmark och Finland har det i flera fall dömts ut skälig ersättning i upphovsrättsfall, berättar Wadsted, och pekar på några fall som exempel. Rättspraxis där vör kunna jämföras med praxis i Sverige, menar Wadsted.

Wadsted pekar på att "skadorna uppgår till betydande belopp" och kritiserar Roger Wallis slutsatser som forskare. Vidare hävdar hon att hans vittnesmål saknar betydelse för att bedöma skadorna Pirate Bay orsakat filmbolagen.

Wadsted hävdar att straffvärdet är högre än ett års fängelse, och vill därmed gå längre än både åklagare Roswall och advokat Pontén. Wadsted kräver "ett mycket kännbart fängelsestraff" för alla de åtalade.

Monique tycker det är märkligt att bara Carl Lundström medgett att han förstått att det handlar om upphovsrättsbrott. Fredrik Neij har falskt försökt utmåla sig själv som en "oskyldig liten tekniker".

Wadsted hänvisar till ett jämförbart mål i Norge 2005, gällande Napster.no.

Peter Sunde har varit en nyckelperson avseende annonsering, har också hittat på nya intäkter och varit så betydelsefull att han erbjudits delägarskap i Random Media, enligt Wadsted.

"Syftet har varit att skapa en så stor plattform som möjligt. Juridiskt tekniskt är de åtalade att betrakta som medhjälpare. ... Utanför juridiken skulle jag betrakta dem som huvudansvariga" pläderar advokat Wadsted.

Monique Wadsted pläderar nu för de amerikanska filmbolagens räkning. Hon berättar om hur Pirate Bay gjorts tillgänglig för så många som möjligt och underhållit sajten för att så många som möjligt ska kunna fildela upphovsrättsskyddat material så enkelt och effektivt som möjligt. Hon säger också att sajten har en snygg och inbjudande design.

– Man låter huvudgärningen begås av ett så stort antal människor som möjligt, säger Pontén.

Pontén redogör för skadeberäkningar och antalet nedladdningar.

Roger Wallis, som vittnat tidigare, anklagas för att ha bedrivit motsägelsefull forskning av Pontén.

På sin rättegångsblogg skriver Oscar Swartz enträget om piraträttegången. Följ den här.

Henrik Pontén argumenterar för att de åtalade visste att deras verksamhet var olaglig, i och med att de i mejl skrivit att de är beredda att invänta åtal.

13:25 Förhandlingarna har återupptagits efter lunchpaus och Henrik Pontén slutpläderar.

När skadorna uppenbarligen blir stora blir det extra angeläget att tolka lagstiftningen teknikneutralt. Så har skett tidigare och vi förutsätter att domstolen gör det den här gången också, säger Danowsky.

Det är viktigt i en tid då upphovsrätten har fått ökade svårigheter på grund av att de nationella gränserna i det närmaste blivit obetydliga, säger Danowsky.

12.00 Frågan om e-handelsdirektivet: Skulle man komma fram till att det är en värdtjänst Pirate bay utgör så finns det klart uttalat att en sådan verksamhet som är ägnad att skapa upphovsrättsintrång inte ska åtnjuta den skyddshamn som e-handlesdirektivet kan ge till mellanhänder.

Den olagliga fildelningen är vår tids piratkopiering, säger Danowsky. Fildelningen innebär en ny teknik för piratkopiering. Upphovsrätten är effektbaserad, när det sker utan upphovsrättshavarnas godkännande så är det ett upphovsrättsintrång.

Skadeståndsanspråken ska ses som ett sätt av avskräcka mot fortsatta brott mot upphovsrätten, säger Danowsky.

De försök som gjorts att framställa Pirate bay som något ideellt motsägs av reklam, skatteplanerande, avtalen, varumärkesbyggande, osv. De åtalade har uppenbarligen haft som avsikt att tjäna pengar, säger Danowsky.

Att Sunde och de andra var medvetna om att en stor mängd upphovsrättsskyddat gjorts tillgänglig och att de varit likgiltiga, det är det viktiga, säger Danowsky.

Peter Sunde åker världen runt och talar om Pirate bay som ett stort bibliotek, säger Danowsky.

Pirate bays betydelse och det ansvar de åtalade har för den skada som drabbar rättighetshavarna. Pirate bays enda syfte är att inte respektera upphovsrätt, säger Danowsky.

En skälig ersättning går att räkna ut. Men det är svårt att veta i vilken utsträckning fildelarna skulle köpa skivor.

Det Neij, Swartholm Warg och Sunde har gjort med ekonomiskt och strategisk hjälp är att skapa en sajt där möjligheten att ta betalt av den som skaffar ett album försvinner. De åtalades åtgärder är av sin karraktär ägnade att skapa stor skada för rättighetshavarna, säger Danowsky.

11.30 Danowsky går igenom liknande fall. I det här målet har vi ingen anledning att söka oss till en låg närmast symbolisk ersättning, säger Danowsky.

Det är för de av åklagaren valda fallen som ersättningen ska bestämmas - även om det är långt ifrån alla fall. Skadeståndet ska utgå från hur mycket det kostat att via en laglig tjänst tillgängliggöra materialet. Pirate bay gör samma sak som legala alternativ, det vill säga erbjuder material men tar betalt via anonser och inte av den som laddar ner och ger ingenting av intäkterna till upphovsrättspersonen, säger Danowsky.

Det finns ett antal missförstånd kring vad målet handlar om. Det är inte ett mål om tillåtligheten om fildelning eller någon teknik. Inte heller vilken lag vi bör ha. Utan om de åtalade medverkat till upphovsrättsbrott, säger Danowsky. Målet handlar om den verksamhet de åtalade drivit strider mot den gällande lagen. Att det finns andra som begår brott, att det finns andra, liknande tjänster, saknar betydelse.

11.15 Rätten samlas efter pausen. Peter Danowsky - advokat, tar till orda.

Roswall är klar med sin slutplädering. Rätten tar paus till 11.15.

11.00 Håkan Roswall yrkar på ett års fängelse för de åtalade.

Det är möjligt att straffas för förberedelse även om brottet ska utföras av någon annan. Pirate bay männen är inte gärningsmän, utan bör dömas för förberedelse. Det är därför åtalet gäller torrentfilerna, säger Roswall. För att en förberedelse ska vara straffbart krävs en befattning, det har skett här, menar Roswall.

Påföljden för den enskilda fildelaren blir bara böter. Det gör att inte heller polisen kan få ut uppgifter om enskilda fildelare, säger Roswall.

I praktiken har det visat sig omöjligt att lagföra enskilda fildelare. De enda spår man har är så kallade ip-adresser. De uppgifterna är ännu så länge skyddade av sekretess. Därför har inte upphovsrättsägaren inte kunnat kontakta den enskilda fildelaren, säger Roswall.

Förberedelse till brott mot upphovslagen. Brottstillfället blir bara dagen för tillslaget mot Pirate bay den 31/5 2006, säger Roswall.

Rätten ska förverkas solidariskt mellan de inblandade. Det rör sig om ett solidariskt värdeförverkande, säger Roswall

Stenwall går igenom de möjliga annonsintekter som de åtalade kan ha dragit in på sajten. Och nämner en möjlig nettovinst på 10 miljoner kronor. Det visar att Pirate bay är en ren affärsverksamhet och ingen ideell verksamhet.

Både Neij och Sunde har uppgivit att de varit väl medvetna om att upphovsrättsägare gjorts till åtlöje på sidan, säger Roswall.

Tittar man på valet av namn är det uppenbart att syftet varit att främja piratkopiering.

Lundström har även efter 1/7 2005 varit en strateg som har medverkat till att utveckla tjänsterna på Pirate bay.

Lundström har finansierat verksamheten, dels genom att han tillhandahållit datorer och gratis internetacces, säger Roswall. Lundsröm har deltagit i organiseringen av Pirate bay.

Peter är ansvarig för verksamheten i Sverige.

Neij och Swartholm Warg har deltagit i den tekniska driften och fakturerat i pirate bays namn. Neij har registrerat domännamnet. Peter Sunde har varit delaktig i verksamheten. Det visar utredningen. Han har iordningsställt annonsservern och deltagit i utformningen av webbsidan. Har skött kontakter med annonsörer, säger Roswall.

10.30

Kan att tillhandahålla ett datasystem vara medhjälp? Ja, menar Roswall. Det är fullt möjligt att döma för medhjälp i det här konkreta fallet.

Medverkansansvar är tämligen långtgående i svensk rätt, säger Roswall.

Försvaret kommer säkert påpeka att torrenten inte innehåller verket. Frågan är då om det är att göra ett verk tillgängligt att erbjuda en torrent? Tillgängliggörandet av torrenten innebär ett tillgängliggörande av verket, säger Roswall.

Livslängden av torrenterna ökar med antalet användare, menar Roswall.

Utan en trackerfunktion skulle nedladdningstiderna öka väsentligt, därför är trackern viktig, säger Roswall. Pirate bay medverkar till tillgängliggörande.

Håkan Roswall tar ett exempel för att belysa hur en tracker fungerar.

Jag vill framhålla att för straffansvar spelar det ingen roll om den första som laddar upp verket är den första som laddat upp torrenten på internet. Det är viktigt att komma ihåg att tillgängliggörandet görs så länge torrenten fungerar. Trackerns syfte är att så många som möjligt ska få del av verket - därför är utgör trackern en väsentlig del, säger Håkan Roswall.

Effekten är det viktiga, inte vilken teknik som använts. Det är inte bitorrent tekniken som står inför rätta - utan effekten av att vissa har använt den på ett sätt som kränker svensk upphovsrätt.

Tillgängligheten har gjorts med pirate bays datasystem. Brottet är begånget i Sverige. Även den person som suttit utomländs har således begått ett brott i Sverige. Den svenska lagen ska tillämpas, säger Håkan Roswall.

10.00 Håkan Roswall inleder sin slutplädering.

Dagens slutpläderingar skjuts upp till klockan 10:00. Det är åklagarsidan som ska slutplädera under måndagen, rättegångens elfte dag.

Åklagare Håkan Roswall inleder, följd av Peter Danowsky (preliminärt 13:00), Henrik Pontén (14:00) och Monique Wadsted (15:00).

Skrivet av: