Söndag 24 Okt
Stockholm

Tjugo anmälningar mot Saleminsats

Några av poliserna kan komma att åtalas.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Tjugo anmälningar om tjänstefel varav tolv också om obefogat våld från polisens sida. Nu ska åklagare ta ställning till om några poliser ska åtalas efter demonstrationerna i Salem i december.

Det som vice chefsåklagare Kay Engfeldt ska ta ställning till är om polisen gick för långt och gjorde sig skyldig till brott under insatsen mot demonstranterna den 6 december.

– Det är ett svårutrett ärende både för att det är många poliser inblandade i beslutsfattandet och för att det finns en inbyggd motsättning mellan polisens skyldighet att upprätthålla ordningen och samtidigt skydda demonstrationsrätten, säger Engfeldt till TT.

Det är framför allt i samband med bortforslingen av motdemonstranter som problem uppstår. JO har vid flera tillfällen tagit polisen i örat för att de forslat bort demonstranter för långt och/eller för länge.

Engfeldt anser att det behövs en lagändring för att reglera det något oklara rättsläget.

De poliser, vars agerande nu ska granskas, är både den stab som planerade polisinsatsen, kommenderingschefen, flera yttre befäl och även enskilda poliser som kan ha gjort sig skyldiga till brott.

Demonstrationerna i Salem startade 2000 då högerextremister första gången samlades för att hylla minnet av en 17-årig pojke som dödades av en pojke med utländsk bakgrund.

Vänsteraktivister brukar försöka hindra eller störa Salemmarschen och det ledde tidigare till våldsamma sammandrabbningar.

Men i år lyckades polisen hålla isär grupperna bland annat genom att hålla kvar 274 demonstranter på perrongen vid Rönninge station innan de avlägsnades i bussar och tåg.

Engfeldt menar att det är tveksamt att använda bussar och tåg som arrestlokaler.

– Men framför allt tar det för lång tid från frihetsberövande till förhör där den misstänkte får förklara sig, säger Engfeldt.

Han ska nu strukturera det omfattande utredningsmaterialet och hoppas kunna fatta beslut i åtalsfrågan inom ett par månader.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela