Arkelsten svänger om partibidragen

- 30/11/2011, 16:59 -
Arkelsten skriver på SvD Brännpunkt att Moderaterna nu lyssnat till kritiken...
1 av 3

Arkelsten skriver på SvD Brännpunkt att Moderaterna nu lyssnat till kritiken...

Leif R Jansson / SCANPIX

och väljer att svänga om partibidragen.
2 av 3

och väljer att svänga om partibidragen.

Anders Wiklund / SCANPIX

Enligt Arkelsten kommer hon lämna besked om att Moderaterna är beredda att påbörja arbetet redan på torsdagen.
3 av 3

Enligt Arkelsten kommer hon lämna besked om att Moderaterna är beredda att påbörja arbetet redan på torsdagen.

Bertil Ericson / SCANPIX

Nu säger sig Moderaterna ha lyssnat till kritiken och är beredda att lagstifta kring de politiska partiernas finansiering.

Partisekreteraren Sofia Arkelsten (M) skriver på onsdagen på Svd Brännpunkt att Moderaterna nu är beredda att lagstifta om partibidragen. Hon skriver också att samtliga partiers finansiering bör ses över.

Arkelsten menar att det går att göra mer än vad som görs i dag för att stärka insynen i partierna och möjligheterna till ansvarsutkrävande.

"Vi har lyssnat in den kritik som funnits kring hur partier finansierar sin verksamhet."

Hon skriver att en lagstiftning om partibidragen är det bästa sättet för Moderaterna att värna om öppenheten som väljarna har all rätt att kräva av partiet.

"Sammanfattningsvis är utmaningarna många. Men när riksdagspartiernas partisekreterare imorgon träffas är mitt besked att Moderaterna är beredda att påbörja arbetet med en lagstiftning kring partiernas finansiering."

Debatten om en lagstiftning kring partibidragen har till och från blossat upp rejält. Efter att Arkelsten gick ut på DN Debatt och öppnade upp för ökad insyn så stängde partiet dörren, men nu ska de enligt Arkelsten återigen ha ändrat sig.