Kvinnor presterar bättre än män och har så gjort under en lång period. Studerande som läser på yrkesprogram presterar bättre än studerande på generella program och kursstuderande.
1 av 3
Kvinnor presterar bättre än män och har så gjort under en lång period. Studerande som läser på yrkesprogram presterar bättre än studerande på generella program och kursstuderande. - Foto: Bertil Ericson/AP/Scanpix
Bland de studerande som fick ett avslag under läsåret 2010/11 anger 35 procent att anledningen till att de inte klarade tillräckligt många högskolepoäng var för att de inte ansträngde sig tillräckligt.
2 av 3
Bland de studerande som fick ett avslag under läsåret 2010/11 anger 35 procent att anledningen till att de inte klarade tillräckligt många högskolepoäng var för att de inte ansträngde sig tillräckligt. - Foto: Bertil Ericson/AP/Scanpix
Centrala Studiestödsnämnden, CSN, står bakom uppföljningen.
3 av 3
Centrala Studiestödsnämnden, CSN, står bakom uppföljningen. - Foto: Faksimil/CSN

CSN avslår dubbelt så många ansökningar

CSN-avslagen har fördubblats efter hårdare krav på den som söker studiemedel.


Varför CSN skärper sina regler

Syftet med regeländringen var dels att motivera de studerande till mer målinriktade och effektiva studier och därigenom öka genomströmningen i högskolan. Genom att prognosbedömningarna togs bort skulle även CSN:s prövning bli mer rättssäker och likformig. Som en följd av detta skulle också utflödet av studiestöd minska och felaktiga utbetalningar skulle förhindras.

Regeländringen har följts upp med utgångspunkt i de motiv som låg till grund för förändringen. Uppföljningen avser enbart högskolestudier.

Den 1 juli 2010 skärpte Centrala Studiestödsnämnden, CSN, sina regler för alla studerande som söker studiemedel vid högskolan.

För att bli beviljad studiemedel måste studenterna klara minst 75 procent av sina studier. Redan under det första läsåret efter den nya reformen har antalet CSN-avslag fördubblats, visar en uppföljning som CSN har gjort.

Totalt fick 14 406 personer avslag på sin ansökan om studiemedel under läsåret 2010/11 på grund av låga studieresultat. Men samtidigt som antalet avslag fördubblades, ökade även antalet studenter som läser upp de högskolepoäng som saknas för att de ska beviljas studiemedel.

För de studenter som blivit beviljad studiemedel påverkas 58 procent inte alls av kravet på studieresultatet. 14 procent känner att de anstränger sig mer i sina studier och 29 procent av studenterna känner en oro för att inte få nya studiemedel.

CSN anser att målen för förändringarna delvis har uppnåtts, även om vissa förändringar bör följas upp ytterligare.

/
CSN
/
/
/
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!