Tisdag 21 Sep
Stockholm

Personal ska hjälpa funktionshindrade facebooka

Socialutskottet menar att Facebook är värt att prioritera.
Socialutskottet menar att Facebook är värt att prioritera. Foto: Joerg Koch / AP / SCANPIX

Personalen på ett boende ska lägga tid på att se till att tonåringen är delaktig i sociala medier.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Socialutskottets slutsats

Att på olika sätt ge tonåringen största möjlighet att kunna ”leva som andra” är den vägledande principen för personalens insatser i det aktuella fallet. De vägar, som han själv önskar kommunicera med sin omgivning på, är styrande. Hur dessa önskemål bäst kan realiseras och vilka kommunikationsvägar som är möjliga/lämpliga för att tillgodose hans behov och önskemål, är en uppgift för personalen att analysera och lösa.

Sociala medier tar allt större plats i de flesta svenskars liv och funktionshindrade är inget undantag. Nu har det gått så pass långt att det krävs att Socialstyrelsen griper in och beslutar att också unga med funktionshinder måste få uppdatera till exempel sin facebooksida.

Fallet rör en tonåring med plats på ett boende för barn och ungdomar med flerfunktionshinde. Och att han har rätt att få hjälp att sköta sitt konto på Facebook slås nu fast av sociala utskottet vid Socialstyrelsens råd för etiska frågor.

Detta sedan frågan tagits upp av personalen på ett boende i Stockholm.

Enligt protokollet bör personalen på ett boende sköta Facebookkonton om det kan tänkas öka den boendes delaktighet i samhället och kommunikation med andra.

Kommentera
Kopiera länk
Dela