Marinpersonal kopierade journaler

- 16/03/2009, 09:24 -

Journaler med känslig medicinsk information har kopierats av obehörig personal.

Journaler med känslig medicinsk information om de anställda på Marinbasen i Karlskrona har kopierats av obehörig personal, rapporterar Sveriges Radio Blekinge.

Anteckningarna förvarades inlåsta i ett säkerhetsskåp på basen och hanteringen av dokumentationen omgärdas av ett strängt regelverk. Men enligt Jan Rosén, stabsläkare på Försvarshögkvarteret, har obehörig personal hämtat ut journalanteckningarna och gjort kopior.

Ärendet utreds nu på högsta ort inom Försvarsmakten och enligt Jan Rosén kan det förutom disciplinära åtgärder även resultera i en polisanmälan.

Skrivet av: