Sänkt dödlighet med masstester

- 17/03/2009, 09:29 -

Regelbundna tester för att upptäcka prostatacancer minska risken.

Regelbundna PSA-tester för att upptäcka prostatacancer minskar risken för att utveckla obotlig cancer, visar en undersökning bland 20 000 män i Göteborg.

Studien är den första som undersökt effekterna av PSA-tester på friska, slumpvis utvalda män, skriver Göteborgs-Posten (G-P). Den ingår i en sameuropeisk studie med över 180 000 deltagare.

10 000 män erbjöds 1995 erbjöds att delta i regelbundna PSA-tester. Lika många män har ingått i en kontrollgrupp som inte fått PSA-test. Bland männen som erbjöds test tackade 7 578 ja och resten avstod.

I den testade gruppen hittades 61 fall av obotlig cancer jämfört med 176 fall i kontrollgruppen.

– Bland dem som deltagit är det väldigt få som kommer "för sent". De allra flesta cancertumörer upptäcks i tid och kan behandlas, säger professor Jonas Hugosson till G-P. Han har lett den svenska studien vid Sahlgrenska Akademin.

Hugosson väntar sig att studien sätter fart på debatten om allmänna undersökningar för prostatacancer.

En nackdel med att mäta PSA, prostataspecifikt antigen, i blodet är dess trubbighet. Ett förhöjt PSA-värde kan innebära cancer, men behöver inte göra det. Det kan även vara en infektion eller någon annan störning i prostatan.

Göteborgstudiens resultat presenteras vid ett internationellt urologmöte i Stockholm senare i veckan.

Skrivet av: