Tisdag 11 Maj
Stockholm

Tolgfors vill se flexibelt försvar

Försvarsminister Sten Tolgfors presenterade regeringens proposition om hur försvaret ska se ut 2010-2014.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I dag presenterade försvarsminister Sten Tolgfors regeringens inriktningsproposition om hur försvaret ska se ut 2010-2014.

En kraftig förstärkning av Sveriges försvarsförmåga, enligt Tolgfors. Men oppositionen protesterar.

–Detta är den största förnyelsen på flera decennier, sa Tolgfors (M).

Enligt försvarsministern får Sverige ett väl anpassat försvar till den hotbild som finns.

Det sker enligt honom genom att Sverige får ett mer användbart försvar med mindre och mer flexibla enheter som kan samverka med andra.

Det kommer att ta tid att införa det nya försvaret, särskilt vad gäller skiftet i personalförsörjningen. Sten Tolgfors säger att strukturen kommer att finnas på plats 2014 och att det därefter blir ett successivt skifte. Han kan inte ange något exakt datum när det ska finnas 50 000 som är stridsberedda inom en vecka.

Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (S) är kritisk till regeringens proposition.

–Det här riskerar att bli ett väldigt dyrt och smalt försvar, ett rent yrkesförsvar, säger han.

Jämfört med ÖB:s förslag har Tolgfors lagt till fyra reservbataljoner. Karlsson hävdar att det är en ren eftergift för att komma överens inom regeringen.

–Vi har kritiserats för att vilja ha pappersförband när vi har haft 30 till 90 dagars inställelsetid. Dessa tar tre år. Det kan man kalla pappersförband, säger Karlsson.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson varnar för att den nya inriktningen kommer att skapa nya svarta hål för försvaret.

Den bygger på att hotbilden mot Sverige förändrats genom Georgienkriget och att vi ständigt ska ligga i högsta beredskap, till och med högre än under kalla kriget. Det är en orimlig analys, säger han.

Vänsterpartiets försvarsexpert Gunilla Wahlén är mycket kritisk till att värnplikten avskaffas, utan att invänta den parlamentariska pliktutredningens förslag.

–Detta är en historisk förändring. Man inför en yrkesarmé och lägger ner värnplikten utan en bred överenskommelse. Det är helt förkastligt. All folkförankring tas bort och vår alliansfrihet hotas, säger hon.

Propositionen bygger på två sjupartiöverenskommelser i försvarsberedningen och ett delbetänkande från pliktutredningen.

För att regeringen ska nå en överenskommelse om försvarspolitiken med oppositionen måste den släppa sina orealistiska besparingsförslag, sade Tolgfors.

Enligt Tolgfors får oppositionen svårt att försvara sina ståndpunkter eftersom de ligger fyra, fem respektive åtta miljarder kronor under regeringens anslag.

Egentligen skulle propositionen ha legat på riksdagens bord senast i går. Men presentationen skjutits upp flera gånger.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela