Lördag 25 Sep
Stockholm

Tvättade mans underliv med ytdesinfektion

Ytdesinfektionen var placerad på sängbordet. Det ska ha varit en av orsakerna till misstaget.
Ytdesinfektionen var placerad på sängbordet. Det ska ha varit en av orsakerna till misstaget. Foto: SCANPIX SWEDEN

Vårdaren skyllde misstaget på konflikter på jobbet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En vårdanställd i Täby använde ytdesinfektion för att tvätta en manlig vårdtagares underliv. Vårdtagaren ska ha fått ont. Den anställde ska ha uppgett att han mådde dåligt på grund av konflikter på jobbet och inte var koncentrerad på sitt arbete. 

Att ytdesinfektionen var placerad på sängbordet kan också ha bidragit till händelsen.

I anmälan skriver enhetschefen om händelsen:

"Denna behandling är helt oacceptabel och far inte förekomma. Utredningen visar att de två personal, som arbetade tillsammans hade en kraftlig konflikt som var den utlösande faktorn till händelsen."

I kommunens lex Sarah-utredning, av händelsen som inträffade i oktober förra året, skriver enhetschefen att händelse inte kommer att inträffa igen.

"Händelsen medförde att konflikten mellan de två berörda personalen kom till chefens kännedom, vilket i sin tur resulterade fått konflikten kunde bearbetas och redas ut. I och med att denna kon- flikt kom upp till ytan, att den kunde utredas med berörda parter, att rutinen med art flaskan flyttats blir bedömningen att en sådan händelse inte kommer att inträffa igen." 

Kommentera
Kopiera länk
Dela