Måndag 6 Dec
Stockholm

Svenskarna suger på svenska

Det svenska, akademiska språket försvinner i myllret av nya talspråk. Nyheter24 frågar en professor varför svenskar suger på svenska?

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Högskole- och universitetseleverna har blivit sämrepå det svenska språket, säger Karin Junefelt, professor i det svenska språket vid Stockholmsuniversitet. 

– O ja, den skillnaden har jag märkt av. När jag var rektor på90-talet så hade eleverna femmor i snitt. Nu är det helt annorlunda, säger hon och fortsätter:

– Jag harvarit så upprörd, detta är ett stort samhällsproblem. Det spelar ingen roll om det är allianseneller sossarna som sitter vid makten, ingenting förändras.

Hur yttrar sig problemet?

– Studenter utan ordentlig grund. Att läsa in, förstå ochåterge akademiska texter blir för svårt för dem. Vissa har aldrig lärt sig att formulera korrekta meningar och många elever har svårt med stavningen. 

Vad tror ni det berorpå?

– Det är för lite studier i förskolan, den ska inte varaenbart lek. Talspråket har också tagit över. Det började redan på 1960-talet.Det gick så långt att posten delade ut en skrift till alla svenskar som hette ”skrivsom du talar”. Det skulle inte längre spela någon roll om eleverna skrev ”säj”istället för ”sig”, för att exemplifiera. 

Ungdomarna har blivit vana med att skriva talspråk. 

Vad skulle du viljagöra åt saken?

– Gå tillbaka till pedagogiken. Läraryrket är iförsta hand ingen teoretisk utbildning och skickliga lärare hamnar ibakgrunden. Även fast jag är professor så vill jag ha mer pedagogikistället för en massa tokteorier. 

– Lärare kan inte heller ligga lågt när barnen stavar fel ochinte klarar av sin meningsuppbyggnad. Jag tror att det beror på att de villvara snälla. Jag vet vissa lärare som är glada bara barnen skriver något. Det ska börjas tidigt och det ska ställas krav. 

Är det möjligt attklara av lärarprogrammet utan dessa kunskaper?

– Man kommer att falla på vägen.  

Kommentera
Kopiera länk
Dela