Torsdag 29 Jul
Stockholm

Länsstyrelsen: CSG bryter mot lagen

För första gången säger en myndighet ifrån.
1 av 2
För första gången säger en myndighet ifrån. Foto: Faksimil / Montage
Ett utdrag ur Länsstyrelsens föreläggande till CSG.
2 av 2
Ett utdrag ur Länsstyrelsens föreläggande till CSG. Foto: Faksimil

För första gången konstaterar en myndighet att vaktbolaget CSG allvarligt bryter mot reglerna för bevakningsföretag.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Grip till varje pris

Den 7 maj släpptes Kolbjörn Guwallius bok "Grip till varje pris – Falkarna, CSG och de rättsvidriga väktarmetoderna 1996-2014". I den avslöjas bland annat att CSG fört ett register som efter uppgifterna nu ska utredas av Datainspektionen.

Trots kritiken och regelbrotten anlitas CSG fortfarande av Storstockholms Lokaltrafik (SL).

STOCKHOLM. Nyheter24 har i en serie artiklar de senaste dagarna presenterat nya uppgifter om vaktbolaget CSG:s brott mot lagar och regler för bevakningsföretag. Mycket tyder på att företaget inte håller sig till sanningen när de beskriver sin verksamhet offentligt och att den huvudsakliga kunden SL har större kännedom om metoderna än de vill låtsas om.

CSG har tidigare hänvisat till att inga av de återkommande, rutinmässiga kontroller som myndigheter har gjort på företaget har visat på några allvarliga brister.

Men nu har Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterat att uppgifterna om civilklädda väktare är korrekta.

Överträdelserna får inte upprepas

Alla väktare utom butikskontrollanter och personskyddsväktare måste bära uniform enligt strikta regler satta av Rikspolisstyrelsen utifrån lagen om bevakningsföretag. Varje företags uniform godkänns i detalj av Länsstyrelsen. Men CSG har satt i system att arbeta i civila kläder.

Länsstyrelsen har kommit fram till att CSG:s klotterväktare inte alltid har använt uniform – fastän lagen kräver det. Det är innebörden i ett föreläggande som skickades till bolaget i början av juni. Länsstyrelsens jurister konstaterar att uniform inte alltid har använts, trots att det är föreskrivet enligt lag. Därför måste företaget nu övertyga dem om att de har börjat göra det.

I föreläggandet står att läsa:

”Länsstyrelsen förelägger CSG att (...) vidta åtgärder för att säkerställa att bevakningspersonal använder godkänd uniform vid bevakningsuppdrag samt ingående beskriva dessa åtgärder. (...) Det är därför av väsentlig betydelse att bolaget vidtar åtgärder (...) och inkommer med information som ingående beskriver hur bolaget säkerställer att överträdelserna inte upprepas”.

Föreläggandet gäller den redan pågående utredningen av CSG, som inleddes efter en artikelserie i Svenska Dagbladet 2011–2012 om företagets otillåtna arbetsmetoder. Utredningen har ännu inte använt någon information ur boken ”Grip till varje pris”, som kom ut i maj i år. Föreläggandet är därför endast baserat på den utredning som Länsstyrelsen initierade 2012, en utredning som hittills bara har haft tillgång till en bråkdel av de uppgifter som presenteras i boken.Trots den begränsade informationsmängden anser myndigheten att uppgifterna om civilklädda väktare är korrekta.

Formuleringen är skarp – det är inget kort svar länsstyrelsen förväntar sig. Detaljerna kring exakt vad Länsstyrelsen baserar slutsatsen på är sekretessbelagda. CSG ska ha inkommit med svar senast den 7 juli.

Datainspektionen granskar registret

Den tillsyn som Datainspektionen gjorde med anledning av vittnesuppgifter om ett olagligt fotoregister över misstänkta klottrare 2012 resulterade inte i någonting. Men det förklaras snarast av att Datainspektionens inte har några stora tillsynsmuskler. De kan ställa frågor, men när någon nekar och bevis saknas kommer de inte längre.

Skillnaden mot idag är stor. 2012 var registret bara vittnesuppgifter och rykten. 2014 har registret läckt och har visats upp.

Det är straffbart att ljuga för Datainspektionen, vilket myndigheten påpekar för företaget i det nya tillsynsärende som inleddes i juni med anledning av uppgifterna i boken ”Grip till varje pris”.

I och med att Nyheter24 på torsdagen presenterade en mer omfattande registerkopia än den som återges i boken blir det svårt för CSG att bortförklara registret.

Senast den 1 juli måste CSG svara Datainspektionen på hur man ställer sig till de nya uppgifterna.

Bryter mot avtalet med SL

Brotten mot uniformsreglerna som Länsstyrelsen har konstaterat strider förutom mot regelverket även mot det officiella, skrivna avtalet mellan SL och CSG.

Såväl SL som CSG har hittills hävdat att deras interna utredningar efter den tidigare artikelserien inte visade på några oegentligheter. Men en kontroll mot SL:s diarium visar att det inte ens finns någon diarieförd utredning om regelbrott.

Det enda som verkar finnas diariefört är en kortare e-postväxling om uppgifterna i Svenska Dagbladet. Därför är det högst oklart om någon utredning gjordes den gången.

CSG:s vd Patrik Strandberg kommenterar via e-post att CSG vill invänta de utredningar och den myndighetstillsyn som ska göras innan de har några ytterligare kommentarer.

Nyheter24 har även sökt Jeanette Hegedüs, trygghetsansvarig på SL, utan framgång.

LÄS HELA GRANSKNINGEN:

DEL 1: Kastade mandarin på Åkesson – brutalt gripen av CSG-väktare

DEL 2: Väktaren: "Vi tävlade mot graffitimålarna"

DEL 3: Här är CSG:s hemliga fotoregister – som bara växer och växer

DEL 4Nära relationer mellan SL och CSG

Kommentera
Kopiera länk
Dela