Torsdag 19 Maj
Stockholm

Ungdomar används som försökskaniner när ny dödsdrog testas

Den nya drogen, som injiceras, kan ha livshotande konsekvenser.
Den nya drogen, som injiceras, kan ha livshotande konsekvenser. Foto: TT Bild

Nu varnar sjukvårdspersonal för en ny nätdrog, som kan ha fruktansvärda bieffekter.

Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

STOCKHOLM. PV8 är namnet påden nya nätdrogen som sjukvårdspersonal nu varnar för. Drogen, som är en såkallad forskningskemikalie och som injiceras med kanyl, beskrivs hafruktansvärda bieffekter, enligt Sveriges Radio Norrbotten.

– Användarna fårkraftiga infektioner och stora svullnader på huden. Andra biverkningarär att användarna blir kraftigt förvirrade och att puls ochblodtryck kan sjunka till livsfarliga nivåer, säger KjellLindström, sjuksköterska på missbruksenheten vid Sunderby sjukhustill Sveriges Radio.

Drogen är i nuläget heltlaglig och lätt att få tag på via internet. Säljarna skickar utgratisprover för att få veta hur drogen ska doseras, och därmedanvänds ungdomar som försökskaniner för langarna.

Enligt SverigesRadio utreder nu Folkhälsmyndigheten om ett förbud mot drogen.  

Måste myndigheterna bli snabbare på att förbjuda nya droger
Tack för din röst!
Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela