Folk slutar skänka pengar – då tvingas tiggare sälja sex

- 13/10/2015, 10:40
Det blir svårare att tigga i Sverige.
1 av 2

Det blir svårare att tigga i Sverige.

tt vild

2 av 2

tt bild

Sexhandeln ökar i Sverige. Och många som prostituerar sig är unga EU-migranter som lever i stor fattigdom och utsatthet.

När allt färre skänker pengar till tiggare hamnar EU-emigranterna ännu djupare i fattigdom och utsatthet. Och i Göteborg har sexhandeln ökat drastiskt, och många som säljer sex är unga kvinnor från Rumänien.

– Vi pratade en del om varför de säljer sex. De flesta säger att de måste försörja familj och barn och ser helt enkelt ingen annan lösning. Vem ska göra det om inte jag gör det, säger Carline Casco, som jobbar på Räddningsmissionen i Göteborg till GP.

Bild:TT

Ofta har prostitutionen att göra med att en skuld måste betalas, men kan också framtvingas av en pressande familj, som kräver att kvinnan prostituerar sig för att försörja familjen. Casco menar också att många av de kvinnor som sitter och tigger ofta tillfrågas om sexuella tjänster, som om de vore lovligt byte, skriver Göteborgs-Posten.

Enligt Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda fall av människohandel för sexuella ändamål ökat de senaste åren, och uppklarningshalten är ofta låg.

Enligt en undersökning som SVT gjorde tidigare i år beräknas ungefär 4000 tiggande EU-migranter befinna sin i Sverige.