Stockholm

Foder förstör svenska grisars magar

Brister i djurskyddet hos de svenska köttbönderna är vanligt förekommande.


Läs mer

SVERIGE. Svenska bönder ger effektiva foder till sina grisar för att de snabbt ska kunna växa till sig. Men pelletsen är så finfördelad att magsäcken skärs sönder.

– Drygt 50 procent av grisarna hade någon form av skador i sin magsäck, och 12 procent av grisarna hade magsår som man kan betrakta som mer allvarliga, säger Katarina Karlsson, veterinär på djurhälsovården i Falkenberg till Ekot.

Fodrets effekter på grismagarna är välkända hos de svenska bönderna. Och Scan anser att djuren tas om väl hand om.

– Vi har en väldigt bra djuromsorg i Sverige, och den ska vi vara stolta över, säger Margareta Thorgren, informationsdirektör på Scan till Ekot.

Men enligt en enkät som Ekot gjort tillsammans med Studio Ett hade fyra av tio kontrollerade grisgårdar lagstridiga brister i djurskyddet, skriver Ekot.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.