Försök mot mördarsniglar i Laholm

- 20/12/2008, 11:27 -

Jordbruksverket satsar 150 000 kronor för att hitta metoder mot mördarsniglar.

Jordbruksverket satsar 150 000 kronor för att hitta metoder mot mördarsniglar som förstör för jordbruket.

Det gäller bland annat att hitta sätt att få bort sniglarna från djurfodret. Försöken ska göras av Hushållningssällskapet i Halland och utförs på en gård i Svenshult i Laholms kommun, skriver Laholms Tidning.

– Försöken ska göras under odlingssäsongen. Vad vi vill är att förhindra att sniglarna följer med fodret in i stallen, säger försöksledaren Erik Ekre till tidningen.

Dels ska man testa olika tekniker att skörda, dels hur bekämpningsmedlet Serramol, som innehåller järnfosfat, bästa kan användas mot sniglarna.

Skrivet av: