I dag går Hagamannen fri från övervakning – trots risk för återfall

- 28/07/2016, 08:06
Hagamannen blev villkorligt fri i fjol.
1 av 3

Hagamannen blev villkorligt fri i fjol.

Han satte skräck i Umeå genom en rad våldtäkter på flera kvinnor under sju år. Den här bilden spreds som fantombild på honom.
2 av 3

Han satte skräck i Umeå genom en rad våldtäkter på flera kvinnor under sju år. Den här bilden spreds som fantombild på honom.

TT

Hagamannen dömdes till 14 års fängelse. Idag släpps han fri från övervakning.
3 av 3

Hagamannen dömdes till 14 års fängelse. Idag släpps han fri från övervakning.

TT

Hagamannen släpps fri från övervakning. Detta trots att han inte deltagit i program som ska hålla honom utan återfall.

2006 greps Niklas Lindgren efter att sju år ha våldtagit flera kvinnor i Umeå. Han fick namnet Hagamannen och hans grova och brutala våldtäkter satte skräck i Umeå. Två av våldtäkterna hade nästan dödlig utgång.

Hagamannen dömdes till 14 års fängelse och släpptes villkorligt fri för ett år sedan, då han hade avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

Sedan han släpptes har han övervakats och haft regelbunden kontakt med sin övervakare. Fram till i dag. Detta uppger Aftonbladet.

Hagamannen har tidigare bedömts ha en hög återfallsrisk, men eftersom hans år utanför fängelset har fått bra utan någon anmärkning, har risken för återfall sänkts från hög till medel.

Fram till ett år efter att man har avtjänat ett straff står man under övervakning. På Övervakningsnämnden har det inte tagits något beslut om Lindgrens övervakning kommer förlängas, och från och med i dag går han fri från övervakning.

Skulle deltagit i flera program

Lindgren går fri från övervakning trots att han skulle ha deltagit i en alkoholbehandling, något som Frivården och socialtjänsten har beslutat om.

Lindgren begick våldtäkterna under påverkan av alkohol, och beskrivs därför som en persen med dubbelnatur. På dagen en tystlåten familjefar – på natten en våldtäktsman.

Sedan Lindgren misshandlades av tre män i fjol har han skyddad identitet. Inte ens Frivården vet var han bor, och därför har han inte kunnat nås av information om det alkoholavvänjande programmet.

Eric Leijonram, sektionschef på Kriminalvårdens rättsenhet, vill inte svara på frågor gällande Hagamannen men utesluter inte att övervakning kan sättas in igen.

– Det finns möjligheter att förlänga övervakningen om man missköte sig, säger han till Aftonbladet.

Prövotiden står kvar

Hagamannens övervakning må vara borta, men hans prövotid står fast till den 29 mars 2020.

– Under prövotiden har man ingen skyldighet att hålla någon kontakt med kriminalvården, men det innebär att om man under tiden man befinner sig under prövotid begår ett brott igen och hamnar i domstol, så kan rätten besluta att delar eller hela återstående delen av straffet som man har kvar förverkas, säger Erik Leijonram till Aftonbladet.